Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2
Historia pszczelarstwa na naszym terenie
Zarys naszych dziejów2021.06.20
Częstochowskie struktury pszczelarskie istnieją już 65 lat.
W 1956 r. ówczesny Wojewódzki Zarząd odradzającego się Związku Pszczelarskiego zalecił Zarządom Powiatowym zakładanie Kół terenowych. 14 grudnia 1956 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Pszczelarzy w Częstochowie, na którym wybrano prezesem kol. Tadeusza Wiewiórkowskiego a skarbnikiem kol. Jana Pyrkosza.

Koło nosiło wówczas nazwę Koło Miejscowe w Częstochowie i liczyło 14 członków.
Zostało ono powołane gdy nie istniał jeszcze Polski Związek Pszczelarzy.

P.Z.P. powołano w Warszawie dopiero 28 kwietnia 1957 r. Można z dumą powiedzieć, że Koło nasze było współtwórcą P.Z.P., gdyż cała organizacja wojewódzka w Katowicach weszła w jego skład.

W latach 60-tych nie można jednoznacznie stwierdzić kto kierował pracą Koła.
Można przypuszczać, że władze Koła i Zarządu Powiatowego w Częstochowie nawzajem się przenikały.
Osobą, która działała w obu strukturach był kol. Jan Pyrkosz.
Członkowie naszego Koła z najwyższymi
wyróżnieniami Związku Pszczelarzy


Od 1974 r. zebrania plenarne odbywały się zgodnie ze statutem.

Kolejnymi prezesami Koła byli:
  • Stanisław Gołębiowski - 1 kadencja,
  • Maciej Ornicz - 2 kadencje
  • Emilian Plaza - 2 kadencje
  • Marian Wójcik, a po jego dymisji Wiesław Szymański - 1 kadencja,
  • Eugeniusz Janeczek - 3 kadencje.
  • Józef Wachowski - 1 kadencja
  • Henryk Bacior - 2 kadencje

Obecnym Prezesem Koła jest kolega Andrzej Adamczyk który pełni funkcję od stycznia 2016 r.

Oprócz prezesów trzeba wymienić kolegów, którzy pełnili określone funkcje w Zarządzie Koła i dzięki nim Koło rozwijało się dla dobra pszczelarzy i Związku.
Są to koledzy: Szymon Salamon, Eugeniusz Janeczek, Henryk Bacior, Henryk Magnuski,
oraz koledzy już niestety nieżyjący: Jan Pyrkosz, Władysław Jabłoński, Henryk Pogłodziński, Józef Wachowski, Wiesław Dębski, Feliks Glanc, Jerzy Smarzyński, Mieczysław Lejman, Maciej Ornicz, Stefan Chojnacki,
i wielu innych długoletnich członków, dzięki którym nasze Koło mogło obchodzić kolejne jubileusze swojego istnienia.

Wśród nich są laureaci najwyższych odznaczeń pszczelarskich, wychowawcy nowych pokoleń pszczelarzy, organizatorzy cyklicznych imprez pszczelarskich w skali regionalnej i ogólnopolskiej.
To dzięki nim pszczelarstwo cieszy się wysoką oceną w opinii publicznej, to oni budowali wzajemny szacunek między pszczelarzami, dobre obyczaje i tworzyli tradycje.
Ich dzieło jest obecnie przez nas pielęgnowane.

  Kolejną ważna datą w historii częstochowskich struktur pszczelarskich jest 12 marca 2021.
W tym dniu spełniły się wcześniejsze zamiary niejako przekształcenia koła w organizację mającą własną osobowość prawną.
Zawiązana grupa inicjatywna doprowadziła do zwołania i odbycia Zebrania Członków Założycieli Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego.
Na zebraniu uchwalono Statut, powołano pierwszy Zarząd na 4-letnią kadencję oraz Komisję Rewizyjną Związku.
Komplet dokumentów z Zebrania Członków Założycieli złożono do Sądu celem rejestracji. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 18.05.2021 sprawy z wniosku Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego postanowił wpisać Związek do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900634.

Wszyscy członkowie koła zadeklarowali swoje uczestnictwo w działalności CzZP.

Częstochowa, listopad 2021


czzp © Uwagi do autora strony