Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2

 Kończymy projekt Śląskie Lokalnie2022.11.22

W listopadzie podsumowujemy realizację grantu w ramach Projektu Śląskie Lokalnie.

Temat brzmiał: "Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych w akcji przedstawiania roli pszczół w ekosystemie, ich znaczeniu dla zdrowia człowieka oraz inicjowania działań na rzecz bioróżnorodności wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych".
W ramach otrzymanego grantu z
zakupiliśmy laptop, projektor, ekran, program komputerowy dla potrzeb biura oraz opracowaliśmy prezentację pszczelarską wpisującą się w temat projektu.
W ramach promocji tego projektu przeprowadziliśmy 5 prezentacji pszczelarskich dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, dla osób dorosłych w jednym z Domów Pomocy Społecznej oraz dla osób niepełnosprawnych będących pod opieką jednej z pięknych częstochowskich fundacji. Więcej informacji i zdjęć zobaczyć można na naszym Fanpage na Facebooku:

https://www.facebook.com/Cz%C4%99stochowski-Zwi%C4%85zek-Pszczelarski-105364202240971

Mamy nadzieję, że działanie nasze w tym zakresie było radością i zbudowaniem odbiorców, oraz że wyda stosowne plony.

 Wsparcie pszczelarstwa 2023 - bieżące informacje2022.11.09

Publikujemy bieżące informacje otrzymane od ARiMR na temat wsparcia pszczelarstwa od roku 2023 Wsparcie_pszczelarstwa-2023-pismoARiMR_zdnia2022-10-31.pdf img
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej jest pod tym linkiem - sprawy pszczelarskie strony 364 - 387.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/skrocona-wersja-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-skrocona-wersja-11

Jeśli nie jest aktywny należy skopiować go i wkleić w wyszukiwarce google.

 Św. Mikołaj miodem słodzony.2022.11.03

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Pszczelarze

Podobnie jak w roku ubiegłym, z okazji dnia św. Mikołaja 2022r. planujemy obdarować miodem grupę dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czyli taka akcja: „Św. Mikołaj słodzony miodem”
W jednym z ośrodków otaczających opieką dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową jest 25 dzieci i tyleż specjalistów z różnych branż: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, psycholodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.

Chcielibyśmy każdej osobie ofiarować słoiczek miodu
Potrzeba więc 50 słoików miodu.
Chcemy w ten sposób okazać drobne wyrazy solidarności i wsparcia dla dzieła pomocy dzieciom i ich rodzinom będących w niełatwej sytuacji życiowej.
Członkowie Zarządu już zadeklarowali wsparcie w postaci miodu. Zwracamy się także do naszych koleżanek i kolegów pszczelarzy aby zechcieli podzielić się tegorocznymi zbiorami miodu i przekazać na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w tę akcję prosimy aby miody oklejone własną etykietą dostarczyć do biura Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego ul. Garibaldiego 11/13 w Częstochowie w środy godz. 11:00 – 14:00 (lub w innym dogodnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym tel. 606 224 902) do końca listopada 2022.
Z góry serdecznie dziękujemy.

 Wspominamy naszych zmarłych pszczelarzy2022.10.27

Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny. Pamiętamy z wdzięcznością o naszych zmarłych pszczelarzach. Pamiętamy także o tych, których dokładnych dat śmierci nie znamy.
Golc Henryk zmarł 13.04.2016
Derda Czesław zmarł 13.04.2017
Rakowski Marek zmarł 2017 r.
Hutny Emilian zmarł 19.08.2018, Zginął śmiercią tragiczną na drodze S8 wracając z rajdu ponarskiego, Lat 59
Mieczysław Lejman zmarł 06.03.2019 Lat 87
Maciej Ornicz zmarł 05-04.2019 Lat 85
Jan Chrabański zmarł Listopad 2019
Zofia Smela zmarła marzec 2020, zmarła w wieku 85 lat
Stefan Chojnacki zmarł 29.08.2020 w wieku 88 lat
Teodor Gawron zmarł Październik 2020, w wieku 93 lat
Ryszard Motyl zmarł 05.marca 2021 w wieku 74
Andrzej Owczarek zmarł 01.08.2021 w wieku 65 lat
Zdzisław Kuliński zmarł 29.11.2021
Turski Bonifacy zmarł 18.04.2022
Jerzy Kowalski zmarł 02.06.2022 ok. 13:30

Żyją w naszej wdzięcznej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

 Rozliczenie dotacji KOWR dla pszczelarzy naszego Związku za 2022 rok2022.10.21

Środki z dotacji KOWR dla pszczelarzy naszego Związku za 2022 rok są do odbioru w uzgodnionym terminie w biurze lub przelewem na rachunek bankowy.

 Wsparcie pszczelarstwa w Polsce - założenia funkcjonowania programu w 2023 roku2022.10.04

Przekazujemy aktualny stan wiedzy na temat wsparcia pszczelarstwa w Polsce i zapowiedzi założeń funkcjonowania tego programu w 2023 roku.
W miarę pozyskiwania nowych informacji będziemy informować. Póki co każdy pszczelarz powinien na spokojnie nabyć numer EP, czyli złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanie numeru w ewidencji producentów.
W razie jakichkolwiek problemów w tym zakresie służymy pomocą.
W załączniku pismo z Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wsparcie_pszczelarstwa-2023-zalozeniaOgolne.pdf img

 Wygaszenie ogniska zgnilca i likwidacja obszaru zapowietrzonego2022.09.29

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że w związku z wygaszeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Częstochowa, w dniu 29 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu częstochowskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r., poz. 5274) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2022 r., poz. 6000).
Szczegóły na stronie internetowej https://www.piw-czestochowa.pl/komunikat

 Pszczelarskie sprawy2022.09.26

Prosimy koleżanki i kolegów pszczelarzy o nadsyłanie ciekawych ale własnych zdjęć o tematyce pszczelarskiej, np. widoku swojej pasieki, pracy pszczół itd, tak żebyśmy mogli je prezentować na naszych stronach w Internecie.

Proszę wykorzystywać do tego celu adres e-mail kpcz@interia.pl

 XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza2022.09.08

W dniach 3-4 września 2022 promowaliśmy pszczelarstwo i naszą organizację na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej. Gościliśmy min Wicepremiera i Ministar Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

 Zgnilec amerykański na obszarze Częstochowy2022.08.26

Informujemy kolegów że na obszarze Częstochowy pojawił się zgnilec amerykański.
W związku z zaistniałą sytuacją przedstawiamy mapkę obszaru zapowietrzonego, oraz zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, ponieważ ta choroba niesie za sobą poważne zagrożenie dla naszych pasiek.
2022-zgnilec-mapa1.pdf imgROZPORZADZENIE_PLW_w_Czestochowie__NR_1_2022_w_sprawie_zwalczania_AFB.pdf img
„ W obszarze zapowietrzonym powiatowy lekarz weterynarii dokonuje przeglądu rodzin pszczelich w pasiekach. "

W związku z tym, ze względu na póżną porę roku aby móc wygasić rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii i umożliwić producentom miodu swobodny obrót min. produktami pszczelarskimi pochodzącymi z ich pasiek niezbędne jest przeprowadzenie perlustracji pasiek w obszarze zapowietrzonym w jak najkrótszym czasie.
Aby usprawnić ten proces niezbędne jest ustalenie czasu i miejsca przeglądu pasieki z jej właścicielem, dlatego też zwracam się z gorącą prośbą o powiadomienie zrzeszonych o nawiązanie kontaktu z pracownikami Zespołu Ochrony Zdrowia PIW Częstochowa pod numerem tel. 034/ 360 11 61, w celu przekazania danych kontaktowych lub ustalenia terminu i miejsc przeglądu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę zwracać się bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie ( tel. 577-093-377) lub do st. insp. wet. Katarzyny Paśnik (tel. 791-211-444).

 Wycieczka do Pieskowej Skały i Ojcowskiego Parku Narodowego2022.08.06


W sobotę 6 sierpnia byliśmy na wspaniałej wycieczce w rejon Ojcowskiego Parku Narodowego.
Zwiedzaliśmy Pieskową Skałę, Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, Grotę Łokietka, Bramę Krakowską. Na zakończenie był piknik w Gościńcu Jurajskim w Podlesicach.
Post na Facebooku.

 Jakość wosku pszczelego według badań z 2022 roku2022.08.01


Pod poniższym linkiem całość raportu z badań.
Warto się zapoznać.
https://www.honeylab.pl/doc/raport.pdf

 Projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2021/2022, zakończone.2022.07.28

Projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2021/2022, zakończone.
Częstochowski Związek Pszczelarski złożył wnioski o refundację n/w projektów:
1. Szkolenie
2. Zakup sprzętu pszczelarskiego
3. Zakup leków do zwalczania warrozy
4. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
5. Zakup pszczół
6. Analizy jakości miodu
Teraz - można kolokwialnie powiedzieć - kamyczek w ogródku KOWR-u. :)

 Zapraszamy na wycieczkę do Ojcowa2022.07.11

W tym roku planujemy wspólny wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego.
Termin wycieczki - 6 sierpnia 2022 r. (sobota)
Zapisy i wpłaty zgłaszamy do kol. Bożeny Podlejskiej w terminie do 20.07.2022 r. tel. : 665 313 181
Serdecznie zapraszamy do udziału!
program_wycieczki_2022.pdf img

 Nagrodzone prace w konkursie pszczoła w mieście2022.07.01

Nagrodzone prace plastyczne dzieci w konkursie "Pszczoła w mieście" - 2022
Cieszy nas rozwój świadomości na temat roli pszczół i innych owadów zapylających w przyrodzie.

 Konferencja pszczelarska w ODR Mikołów2022.06.14

26.06.2022 godz 10:00 w ODR Mikołów odbędzie się konferencja pszczelarska: "Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej..."

 Badanie miodu 20222022.06.08

Wszyscy zainteresowani badaniem miodu w ramach projektu KOWR-owskiego

proszeni są o ustalanie szczegółów z kol. Sławkiem Najgebauerem, tel. 792 016 673

 Śląskie Lokalnie - pracujemy nad projektem2022.06.07

Duże zainteresowanie tematyką pszczelarską w społeczeństwie skłoniło nas do przystąpienia do projektu.
Temat nowego zadania:
Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych w akcji przedstawiania roli pszczół w
ekosystemie, ich znaczeniu dla zdrowia człowieka oraz inicjowania działań na rzecz bioróżnorodności
wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych.
wideo promocyjne
A więc mamy nowe wyzwanie!
https://youtube.com/watch?v=EGgAbWFz37w&feature=share href

 Zmarł Jerzy Kowalski2022.06.03

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 02.06.2022 zmarł Jerzy Kowalski, miał 72 lata.
Był aktywny do końca. Żałujemy, że choroba tak szybko go zmogła.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 7.06.2022 o godz. 14:30
w kościele pw. Zesłania Ducha Św. przy ul. Gajowej 2/6 w Częstochowie,
po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami zmarłego na cmentarz Raków.
Współczuciem i modlitwą obejmujemy żonę, córki oraz wszystkich bliskich Jerzego.

 Do 31 maja można pozyskać dopłatę 20 zł do przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski składamy do ARiMR.2022.05.30


31 maja 2022 r. upływa termin ubiegania się o dodatkowe środki na rozwój pasieki. Indywidualni hodowcy pszczół mogą uzyskać 20 zł na każdą rodzinę pszczelą, której udało się przetrwać zimę. W tegorocznym naborze, który rozpoczął się 1 kwietnia zarejestrowano na razie blisko 22,4 tys. wniosków na kwotę ok. 18,8 mln zł. Limit pomocy dostępny w tym roku to 35,5 mln zł.
https://www.gov.pl/web/arimr/pszczelarze-maja-czas-do-konca-maja-by-starac-sie-o-dofinasowanie

 Zapraszamy na obchody V ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ2022.05.10

Uprzejmie zapraszamy na obchody V ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ.
Program:
19 maja 2022 - godz. 21:00 - Apel Jasnogórski w przeddzień ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ- Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja TV TRWAM)
Post na Facebooku .
20 maja 2022 - godz. 13:30 - Msza św. - Ojciec Jan Poteralski - Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja TV TRWAM)

20 maja 2022 - godz. 14:30 - wykład "Pszczoły na Ukrainie" - Aula Różańcowa na Jasnej Górze
2022-SDP-zaproszenie.pdf img
Będziemy wdzięczni za zgłoszenie swojego udziału na adres: kpcz@interia.pl

 Dzień Ziemi 22.04.20222022.04.25


Z okazji Dnia Ziemi propagowaliśmy pszczoły i postawy proekologiczne

 Zmarł Bonifacy Turski2022.04.19

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2022 r w wieku 85 lat
zmarł śp. Bonifacy Turski.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 (czwartek) godz. 11:00
na Cmentarzu św. Józefa na Rakowie, ul. Palmowa 22.
Żonie, córce, wnuczkom, siostrze i braciom z rodzinami oraz wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Odszedł zasłużony, długoletni pszczelarz, bardzo pogodny i życzliwy człowiek.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 Zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie przezimowanych rodzin pszczelich2022.04.14

Wszystkich, którzy za pośrednictwem naszego Związku wnioskowali
o zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie przezimowanych rodzin pszczelich,
potrzebne do złożenia wniosku do ARiMR o dopłatę,
informujemy, że będą one do odbioru w biurze Związku
począwszy od środy 20 kwietnia 2022 w godzinach pracy biura.

 Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!2022.04.14

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
które w tym roku obchodzimy w szczególnej solidarności z Narodem Ukraińskim
i ufamy, że tak jak teraz doświadcza cierpień, tak też nadejdzie (oby jak najszybciej) dzień zwycięstwa.

 Od 1 kwietnia 2022 ruszył nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja br.Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie stanu przezimowanych rodzin pszczelich do biura Związku.2022.04.01


W tym roku trochę inne zasady występowania z wnioskiem do ARiMR.
Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie stanu przezimowanych rodzin pszczelich do biura Związku.
Załatwimy zaświadczenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii i jak będą do odbioru w biurze Związku damy znać na stronie internetowej.
Z zaświadczeniami od PLW można udać się do ARiMR

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od dziś czyli od 1 kwietnia 2022 r nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r.
Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok, jednak nie więcej niż 35,5 mln zł dla wszystkich polskich pszczelarzy, którzy złożą wniosek.
Wszystkie szczegółowe informacje są pod poniższym linkiem.
Będziemy o tym mówić podczas Walnego Zebrania.

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 Walne Zebranie Związku2022.03.16

Zgodnie z Uchwałą nr 6/2022 Zarządu Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego z dnia 04.03.2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, zapraszamy naszych członków na Walne Zebranie Związku, które odbędzie się dnia 03 kwietnia 2022 roku.
Do wszystkich zostały wysłane zaproszenia zawierające wszystkie szczegóły.
Gdyby jednak do kogoś przesyłka nie dotarła, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Związku. (telefonicznie lub e-mailem)

Prosimy o zabranie maseczek.

 Zmarła Teresa Magnuska2022.03.10

Dnia 07 marca, w wieku 92 lat zmarła Teresa Magnuska,
żona naszego kolegi pszczelarza Henryka Magnuskiego.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Kule w sobotę 12 marca 2022 o godz.13:00
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie!
Panu Henrykowi i najbliższej rodzinie zmarłej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 Dodatkowy dyżur w biurze2022.03.09

W czwartek 10.03.2022 biuro będzie czynne od godz 14:00 - 17:00. Zapraszamy.

 Zakupy sprzętu pszczelarskiego w 2022 roku2022.03.07

Od środy 16 marca 2022 będziemy podpisywać z pszczelarzami, którzy zgłosili takie zamiary, umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego w 2022 roku. Działanie w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" W skrócie projekty KOWR.
Dla usprawnienia tych czynności prosimy awizować swoje przybycie do biura.
Z realizacją zakupu można ruszyć po dacie podpisania umowy ze Związkiem.

 Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich 2022.2022.03.07

Pod tym linkiem są szczegóły dotyczące dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich w roku 2022.
Będziemy o tym mówić podczas szkolenia i Walnego Zebrania.
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 Szkolenie ARiMR dla pszczelarzy w trybie online2022.03.01

Śląski Oddział Regionalny ARiMR organizuje spotkanie informacyjne dla pszczelarzy dotyczące możliwości pozyskiwania wybranych form wsparcia udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniu 03.03.2022r. o godz. 11:00 podczas którego omówimy:

- Pomoc dla pszczelarzy - Programy pomocy krajowej - pszczoły – pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich - Śląski Oddział Regionalny ARiMR

- Restrukturyzacja małych gospodarstw - Śląski Oddział Regionalny ARiMR

- Kredyty preferencyjne - Śląski Oddział Regionalny ARiMR

- Doświadczenia płynące z realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa od 2004 roku do 2022 roku – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podanie adresu email ze wskazaniem powiatu z którego Państwo pochodzą celem otrzymania zaproszenia z linkiem do udziału w spotkaniu.

Powyższe informacje proszę przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail do dnia 28.02.2022r.

aneta.kolodziejska@arimr.gov.pl

pawel.glinski@arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068910459429

 Szkolenie w ramach KOWR-u, ustalony termin na 02 kwietnia 20222022.02.02

W ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" planujemy szkolenie pod tytułem:
"Gospodarka pasieczna w kontekście aktualnej wiedzy na temat pszczół i środowiska"

Szkolenie odbędzie się 02. kwietnia 2022 (sobota) w godz. 9:00 -16:00
Miejsce: Sala Konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9,

W części teoretycznej wykładowcą będzie dr Paweł Migdał, Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt.
Pan dr Paweł Migdał przeprowadził setki konferencji i wykładów dla pszczelarzy na terenie całej Polski i Europy.

W części praktycznej, na pasiece omawiana będzie
praktyczna diagnoza stanu rodziny pszczelej oraz praktyczne sposoby wychowu matek pszczelich.

Część praktyczna w późniejszym terminie.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tym szkoleniu telefonicznie lub droga mailową.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu krajowego i Unii Europejskiej.
Szkolenie jest refundowane w kwocie netto; uczestnicy ponoszą koszty VAT.

 Potencjalne wsparcie pszczelarstwa z ARiMR2022.01.24

Częstochowski Związek Pszczelarski uprzejmie informuje, że planowane jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie możliwości udziału pszczelarzy w programie ukierunkowanym na wsparcie producentów produktów pszczelich i pszczelarzy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie on-line przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Częstochowie. Każdy może skorzystać. Wymagany jest do tego tylko komputer i adres e-mail.
Szkolenie planowane jest na luty 2022.
Szczegóły będą publikowane na naszej stronie internetowej www.czzp.pl oraz na facebooku na stronie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. https://www.facebook.com/profile.php?id=100068910459429
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na wsparcie pszczelarstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy do śledzenia podanych stron i już teraz kierowaniem ewentualnych pytań związanych z tą problematyką na nasz adres mailowy kpcz@interia.pl Wcześniej zadane pytania pozwolą lepiej ukierunkować tematykę szkolenia.
Będzie także mowa o dopłatach do rodzin pszczelich przewidzianych na ten rok.

Częstochowa, 24.01.2022

 Msza św. za zmarłego Teodora Gawrona2022.01.03

W dniu 12 stycznia (środa) 2022 roku o godz. 17:30 w kościele św. Otylii w Rędzinach, ul. Wolności 117, 42-242 Rędziny,
będzie odprawiona Msza św. w intencji naszego kolegi pszczelarza śp. Teodora Gawrona, zamówiona przez naszą organizację pszczelarską.
Zapraszamy

 Święta Bożego Narodzenia 20212021.12.17

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 i 29 grudnia 2021 biuro będzie nieczynne.
Prosimy o kontakty na e-mail kpcz@interia.pl lub telefonicznie 606 224 902.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego 2022 Roku


 Św. Mikołaj miodem słodzony przynosi radość2021.12.07

Dzisiaj, 7.12.2021 odwiedziliśmy

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie

Post na Facebooku: MIKOŁAJKI SŁODKIE JAK MIÓD' 2021
Św. Mikołaj połączył siły ze św. Ambrożym (patronem pszczelarzy) oraz skorzystał z życzliwości i chęci pomocy pszczelarek i pszczelarzy z Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego, którzy ofiarowali miody, owoce pracy pszczelego roju.
A nasz kolega Kazimierz Szymichowski starał się nawet upodobnić do św. Mikołaja.
Życzymy sukcesów i wytrwałości tej cennej placówce, całej jej społeczności, której mały fragment mogliśmy zobaczyć.
Mamy nadzieję na dalsze spotkania.
Wszystkim koleżankom i kolegom serdecznie dziękujemy za ofiarowane miody na ten cel.

 Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę z okazji wspomnienia patrona pszczelarzy św. Ambrożego2021.11.20

Już 6-7 grudnia 2021 r. odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę połączona z XXVI Krajową Konferencją Pszczelarską.

Organizatorami są:
Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie,
Polski Związek Pszczelarski,
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Szczegóły na stronach:

Pamiętajmy o zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.

 Akcja św. Mikołaj słodzony miodem2021.11.07

Częstochowa, 07.11.2021.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Pszczelarze
Z okazji dnia św. Mikołaja 2021r. planujemy obdarować miodem grupę dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czyli taka akcja: „Św. Mikołaj słodzony miodem”
W jednym z ośrodków otaczających opieką dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową jest 25 dzieci i tyleż specjalistów z różnych branż: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, psycholodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.

Chcielibyśmy każdej osobie ofiarować słoik miodu (ok 1kg).
Potrzeba więc 50 słoików miodu.
Chcemy w ten sposób okazać drobne wyrazy solidarności i wsparcia dla dzieła pomocy dzieciom i ich rodzinom będących w niełatwej sytuacji życiowej.
Członkowie Zarządu już zadeklarowali wsparcie w postaci miodu. Zwracamy się także do naszych koleżanek i kolegów pszczelarzy aby zechcieli podzielić się tegorocznymi zbiorami miodu i przekazać na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w tę akcję prosimy aby miody oklejone własną etykietą dostarczyć do biura Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego ul. Garibaldiego 11/13 w Częstochowie w środy godz. 11:00 – 14:00 (lub w innym dogodnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym tel. 606 224 902) do końca listopada 2021.
Z góry serdecznie dziękujemy.

 Jak co roku, prosimy o podawanie swojego stanu pni pszczelich na 30 września 2021! Dziękujemy za zgłoszenia. Wszystkich uwzględniamy w projektach KOWR-owskich na rok 2022.2021.09.15

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze,
Jak co roku o tej porze, prosimy o podawanie stanu pni pszczelich na 30 września 2021.
Prosimy także o zgłaszanie zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski na 2022 rok.
Termin zgłaszania powyższych informacji - najpóźniej do 10.X.2021.
Adres e-mail: kpcz@interia.pl
telefon 606 224 902
—————
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: "RODO" Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
....
Pełny tekst:
ARiMR RODO

 Wycieczka po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej 02.10.2021 (sobota)2021.09.08

PROGRAM WYCIECZKI Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego dnia 02.10.2021.
„Śladami jurajskiego bartnictwa”
PÓŁNOCNA JURA, DOLINA WIERCICY, ZŁOTA KRAINA PSTRĄGA
Wyjazd z Częstochowy, ul. Focha godz. 9:00 (odcinek między Al. Wolności a ul. Śląską)
Przyjazd do Siedlca gmina Janów spotkanie z przewodnikiem
Siedlec wejście na Pustynie Siedlecką i wzniesienie Dupka.
Przejazd do Złotego Potoku.
Zwiedzanie zespołu Pałacowo – Parkowego Krasińskich i Raczyńskich
Przejście aleją Jaworową do rynku w Złotym Potoku
Zwiedzanie kościoła św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku oraz Dębu Papieskiego
Spacer do doliny Wiercicy nad staw Amerykan.
Między godziną 13,00 a 14,30 przerwa na kawę
Dolina Wiercicy (Złota Kraina Pstrąga)- zwiedzamy Rezerwat Parkowe
Grotę niedźwiedzia
Obelisk Majora Wrzoska
Źródło Miłości i Marzeń
Grodzisko „ Osiedle Wały”
Skała z Krzyżem
Pstrągarnia Raczyńskich najstarsza w Europie
Spacer do Źródeł Zygmunta i Elżbiety
Brama Twardowskiego
Powrót do parkingu
Przejazd do Ostrężnika, ruiny zamku ostrężnickiego
Trasa średnio trudna, w jednym punkcie wysokościowa, poza tym ujednolicona
Długość trasy 5 km czas przejścia spacerem około 5 godz.
Dłuższe odcinki przejazd autokarem.
Jeżeli czas pozwoli można przejechać do Mirowa i Bobolic i z okna autokaru zobaczyć 2 zamki jurajskie Mirów ruiny, Bobolice odbudowany, wejścia na teren są płatne.
Ognisko z daniami biwakowymi i kiełbaską pieczoną na ognisku na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu
Powrót do Częstochowy ok godz. 21:00

Koszt wycieczki obejmujący: ubezpieczenie, przejazd autokarem, przewodnika, atrakcyjny posiłek przy ognisku – 80zł od osoby ( w przypadku niższych kosztów, nastąpi stosowny zwrot).
Prosimy zabrać ze sobą: stosowny ubiór do spacerów, wodę do picia, inne niezbędne rzeczy (np. leki), koniecznie dobry humor :)
Deklaracje wyjazdu prosimy składać do 27 września 2021 na e maila: kpcz@interia.pl lub telefonicznie 606 224 902 (Andrzej Adamczyk)
Wpłaty najlepiej na konto:
Częstochowski Związek Pszczelarski
BNP PARIBAS Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001

 Zaproszenie na Jubileuszową XXX Krajową Wystawę Rolniczą2021.09.02

Grzegorz Kotarski reprezentował nas na wystawie. Plansze edukacyjne a przede wszystkim żywe pszczoły w szklanym uliku cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem. Korzystaliśmy z gościnności KRUS.

W dniach 4 - 5 września 2021 roku odbędzie się Jubileuszowa XXX Krajowa Wystawa Rolnicza, która swymi korzeniami sięga 1907 roku a więc jeszcze okresu, kiedy Polska była wykreślona z mapy Europy.
To bardzo doniosłe wydarzenie ściąga do Częstochowy licznych przedsiębiorców związanych z rolnictwem, liczne osobistości mające wpływ na politykę rolną, oczywiście rolników z całej Polski w tym mających nietuzinkowe osiągnięcia w swojej pracy, no i wiele innych osób zaangażowanych w imprezach towarzyszących do których należą min. Targi Pszczelarskie.
Jak zwykle w tym czasie odbywają się dwa ważne wydarzenia:
- wspomniana wystawa rolnicza, początek 4 września godz. 8;30 na parkingu jasnogórskim
- ogólnopolskie dożynki jasnogórskie, godz. 11:00 Msza św. Dożynkowa na Jasnej Górze
Wszystkie szczegóły na stronie ŚODR

 Planujemy wycieczkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej2021.08.23

Planujemy wycieczkę po ciekawych miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej
z zamiarem zobaczenia i poznania wielu interesujących zabytków i ciekawostek
tego pięknego makroregionu geograficznego.
Na zakończenie planowane jest ognisko i radosna biesiada.
Planowany termin 2 października 2021 (sobota)
Szczegóły wkrótce.
Prosimy o zgłaszanie swojego zainteresowania.
Kontakt:
Andrzej Adamczyk
tel. 606 224 902
e-mail: textil@o2.pl
wpis dnia 2021.08.23

 Świeży miód w pasiekach - zapraszamy.2021.08.07

Wszystkich nie pszczelarzy zapraszamy po świeży miód z lokalnych pasiek.

Nie czekajmy na późną jesień czy zimę,
już teraz budujmy naszą odporność i naszych dzieci.
Specjaliści z zakresu apiterapii zalecają systematyczne spożywanie miodu
wyprodukowanego przez pszczoły z regionu, w którym mieszkamy.
Zapraszamy.

 W mediach - Nie bójmy się pszczół!2021.07.02

W Telewizji Niedziela artykuł o pszczołach.
Z czego składa się pszczeli ul ? Dlaczego pszczoły żądlą? Jakie jest główne zadanie pszczół? Dlaczego pszczelarze są pszczelarzami? Na te i inne pytania odpowiadamy filmem o pszczołach. Udaje się nam zajrzeć w głąb ula.
Link do filmu: https://tv.niedziela.pl/film/3324

 Leki przeciw warrozie do odbioru w biurze2021.07.01

Leki dla pszczół przeciw warrozie są dostępne w biurze na ul. Garibaldiego.
Zapraszamy.

 Ostatni moment na złożenie wniosku o dopłatę do rodzin pszczelich2021.06.30

Dziś (30.06.2021) do godz 15:30, najpóźniej jutro należy złożyć wniosek do ARMiR na ul. Tkackiej o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich.
Tak jak informuje ARMiR należy złożyć:
-wniosek o dopłatę 20zł do rodziny pszczelej
w załączniku :
-zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii
-wniosek o nadanie nr w ewidencji producentów

 Konferencja pszczelarska w Mikołowie2021.06.24

2021_konferencja_odr.pdf img
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

„Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej oraz bioasekureacja i profilaktyka rodzin pszczelich”
która odbędzie się w ramach „Dni Otwartych Drzwi ŚODR”

27.06.2021 r. (niedziela) o godz.10 00 w siedzibie Oddziału ŚODR w Mikołowie ul. Gliwicka 85
W programie m. in.
- Aktualne doniesienia i zalecenia w produkcji pszczelarskiej.
- Możliwości optymalizacji produkcji pszczelarskiej i poprawy populacji pszczół poprzez właściwą pracę hodowlaną w gospodarce pasiecznej oraz prawidłowy wybór materiału genetycznego. Kodeks dobrych
praktyk pszczelarskich.
- Choroby pszczół oraz zasady, metody, podejścia i techniki właściwej profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich.
- Konferencji towarzyszyć będą targi pszczelarskie

Konferencja jako forma pomocy nauka – praktyce pszczelarskiej organizowane jest nieodpłatnie.

 dodatkowe środki z KOWR-u na program wsparcia pszczelarstwa2021.06.17

Informacja ze strony www.rzpcz.pl
Pozyskaliśmy dodatkowe środki na wsparcie pszczelarstwa z KPWP!
Post na Facebooku
Można jeszcze kupować sprzęt +50 000
Gospodarka wędrowna + 10 000,
Matki i odkłady + 30 000.
Chętni proszeni są o kontakt e-mailowy lub messenger.
Ewentualnie w środę w biurze.

 Walne Zebranie2021.06.10Przypominamy, że 20 czerwca 2021 mamy Walne Zebranie Członków Koła.
Zaproszenia oczywiście wysłane.
Gdyby jednak do kogoś nie dotarło, proszę zgłosić do biura.
Będzie mowa między innymi o dopłatach do przezimowanych rodzin pszczelich.

 Pomoc dla pszczelarzy2021.05.24

Dla zainteresowanych pomagamy załatwić zaświadczenie PIW w sprawie przezimowanych rodzin pszczelich. Wypełniony formularz prosimy pilnie dostarczyć do Biura Koła. Załatwianie zbiorowe pozwoli uniknąć kolejek w Inspektoracie Weterynaryjnym.
2021-06-16wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_pszczoly_nowy.pdf img
Informacja ze strony ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-pszczelarzy-oraz-wsparcie-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-w-2020-r-starty-spowodowane-pr.html
20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy min dla:

pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

1.zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

 Szkolenie dla pszczelarzy 29 maja 20212021.05.21

Szkolenie w Częstochowie
Termin: 29.05.2021 (sobota) w godz. 8:00 - 14:00
Miejsce: Sala bankietowo – konferencyjna „Wars i Sawa”
Adres: 42-200 Częstochowa, Długa 63 (budynek OSP Błeszno)
Kontakt, zapisy: Andrzej Adamczyk, tel. 606 224 902 lub telefon biura 519 891 661

Temat szkolenia:
Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność
pszczół”. Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej
gospodarki pasiecznej. Praktyka pszczelarska a nowe rozwiązania.

Wykładowca: mgr inż. Marek Podlewski

 IV Światowy Dzień Pszczół - 20 maja 2021 godz. 13:30 Msza św. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej - Jasna Góra. Zapraszamy do duchowego uczestnictwa.2021.05.10


Było bardzo uroczyście: wydarzenie-14796
Jeszcze z innego źródła: https://fiat.fm/kosciol/pszczelarze-z-modlitwa-na-jasnej-gorze/

20 maja 2021 obchodzimy IV Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii.
To wielkie światowe święto pszczelarskie przypominające o niezmiernie ważnej roli pszczół w środowisku naturalnym. W Polsce żyje ok. 450 gatunków tych owadów, z których najbardziej znana jest pszczoła miodna. Ale należy mieć świadomość, że zbieranie nektaru i przetwarzanie go na miód, stanowi tylko małą część pracy tych cennych owadów. Znacznie ważniejszym owocem pracy pszczół jest zapylanie roślin i w ten sposób przyczynianie się do poprawy bioróżnorodności w przyrodzie. Innymi słowy pszczoły stanowią niezmiernie ważne ogniwo w ekosystemie. Należy jednak nadmienić, że życie tych owadów jest zagrożone przez postępujące niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku naturalnym min. poprzez monokulturowe rolnictwo, nadmierne stosowanie chemizacji w rolnictwie i nie tylko a także poprzez trawiące je choroby nie do końca zidentyfikowane.
Mając świadomość wielorakich zagrożeń a jednocześnie ciesząc się tymi wspaniałymi owadami, chcemy wszystkie nasze lęki i zagrożenia, radości i nadzieje złożyć w dłoniach Maryi, Pani Świata i Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Dlatego też Zarząd Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego i Koło Pszczelarzy w Częstochowie zapraszają do duchowego uczestnictwa we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze właśnie w dniu 20 maja 2021 o godz. 13:30. Msza św., którą odprawi Ojciec Jan Poteralski będzie transmitowana przez TV TRWAM. Z uwagi na trwające ciągle ograniczenia z powodu epidemii koronawirusa, społeczność pszczelarska reprezentowana będzie przez pszczelarzy z Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego i Koła Pszczelarzy w Częstochowie.

 Sprzęt pszczelarski 2021 - realizacja projektu - informacja na dzień 08 maja 20212021.05.08

Sprzęt pszczelarski 2021.
Uprzejmie informujemy, że wszyscy pszczelarze, zainteresowani zakupem sprzętu pszczelarskiego, którzy przesyłali druk zatytułowany: "Dane do umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2020/2021" i dokonali już zakupu, winni zgłaszać się z dokumentami poświadczającymi zakup nowego sprzętu, do biura RZP w Częstochowie na ul. Łukowej 57. Należy to zrobić niezwłocznie po dokonaniu zakupu, nie później niż do 30 czerwca 2021.
Przypominamy, że we wspomnianym mechanizmie wsparcia pszczelarstwa obowiązuje zasada: najpierw dokonujemy zakupu za własne środki a następnie dostarczamy odpowiednie dokumenty celem otrzymania dotacji (oczywiście wcześniej zgłaszamy zamiar zakupu)
W celu uzyskania refundacji należy dostarczyć następujące dokumenty:
1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego sprzętu czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie faktur/rachunków dokumentujące poniesione wydatki, określających m. in. nazwę zakupionego sprzętu, producenta, ilość, cenę jednostkową oraz symbol lub typ, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.),
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pracownika KOWR lub ARiMR dwie kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności w formie bezgotówkowej (wyłącznie: przelewy bankowe, przekazy pocztowe, płatności kartą płatniczą, itp.). Nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykonanie dyspozycji drogą elektroniczną zawierające adnotację, że zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo bankowe i nie wymagają dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego,
3) poświadczone za zgodność z oryginałem przez odbiorcę końcowego czytelnym imieniem i nazwiskiem kopie dokumentów potwierdzających, że umieszcza produkty pszczele na rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np.
w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego).
Tam też (na ul. Łukowej) są do odebrania umowy na zakup sprzętu.

Wszystkie warunki "Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 – 2022" są zamieszczone tu: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

 Pamiętajmy o pszczołach2021.04.30


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o ważnej roli pszczół w ekosystemie
i związaną z tym odpowiedzialnością przy wykonywaniu oprysków w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie
i wszędzie tam gdzie planuje się je zastosować. Zachęcamy do przeczytania załączonej w poniższym linku ulotki.
PIORIN-pamietajmy_o_pszczolach2021.pdf img

 Kończymy przyjmowanie zamówień na leki do zwalczania warrozy u pszczół2021.04.30

Koleżanki i Koledzy pszczelarze,
kończymy przyjmowanie zamówień na leki do zwalczania warrozy u pszczół na rok 2021.
Kto jeszcze potrzebuje te leki, prosimy aby przesłał zamówienie i dokonał przedpłaty w ciągu najbliższych kilku dni;
nie później niż do 4 maja 2021r.

 Ankieta badająca straty pszczół podczas zimowli2021.04.09

09 kwietnia 2021
Zachęcamy Koleżanki i Kolegów Pszczelarzy do wypełnienia załączonej ankiety i dostarczenia do biura bądź na skrzynkę e-mail. Dzięki zaangażowaniu Pszczelarzy na całym świecie, naukowcy mogą analizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomagają szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach. Polscy pszczelarze od początku uczestniczą rokrocznie w takim badaniu. Wyniki uzyskane w ostatnim roku będą opublikowane w popularnych czasopismach pszczelarskich.
Termin do końca maja br.
COLOSSankieta2021-1.pdf img

 Życzenia Wielkanocne2021.03.24

Radosnych Świąt Wielkanocnych 2021

pozdrawiamy
Zarząd Koła Pszczelarzy w Częstochowie

 Ceny matek i odkładów pszczelich w 2021 r2021.03.15

Ceny matek i odkładów pszczelich w 2021 r w niektórych pasiekach (por. załączony plik)
CENY_matek_na2021.pdf img

 Zakup sprzętu pszczelarskiego w 20212021.03.05

05 marca 2021 uzupełnienie 08.03.2021
Zakup sprzętu jest zaplanowany przez RZP w dwóch etapach
1. Wypełnienie załączonego druku a następnie, po otrzymaniu informacji z RZP, podpisanie umowy.
Każde Koło ma ograniczoną kwotę środków.
Pierwszy etap - podpisywanie szczegółowej deklaracji zakupu będzie odbywał się w biurze Koła, ul. Garibaldiego i będzie trwał do końca kwietnia 2021, lub do wykorzystania kwoty dotacji.
Od najbliższej środy (10.03.2021) można umawiać się na podpisanie tej deklaracji. Można też pobrać en druk, wypełnić, zeskanować i przesłać na skrzynkę Koła, chodzi o to, byśmy w Kole wiedzieli na bieżąco ile środków zostało wykorzystanych.
2021-sprzet-zapotrzebowanie.pdf img
2 etap będzie ogłoszony po 1 maja 2021 na zagospodarowanie pozostałych jeszcze środków do wykorzystania.
(Przyczepy i inne zakupy do gospodarki wędrownej - bezpośrednio w biurze RZP na ul. Łukowej)

 Szkolenie pszczelarskie2021.02.18

W ramach programu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich na ten rok planowane jest szkolenie, którego temat brzmi:
"Dobra jakość pszczół podstawowym elementem prawidłowej gospodarki pasiecznej"
Wykładowca: Marek Podlewski.
Prosimy zgłaszać swoje zainteresowanie, choć z uwagi na panującą pandemię sytuacja jest dynamiczna.
W miarę poznawania szczegółów będziemy informować.
Informacje na podstawie www.rzpcz.pl

Częstochowa, 18.02.2021

 Informacje na rok 20212021.01.28

Koło Pszczelarzy w Częstochowie KALENDARIUM ORGANIZACYJNE

Ważne terminy na 2021 rok:

1. Do końca marca 2021 zgłosić zapotrzebowanie na matki ze wskazaniem hodowcy. Koło organizuje zakupy matek z następujących pasiek: Wojciech Smaruj, Kocierzowy, Brzeście, Maciejów.
2. Zamówienia na odkłady składamy u producentów odkładów.
3. Do końca marca 2021 r. - przedpłata na matki pszczele i odkłady.
4. Do końca marca 2021 r.
opłacenie składek członkowskich
ubezpieczenia pasiek
5. Do końca kwietnia 2021 r. - przedpłata na leki.
6. Do końca marca 2021 lub do wyczerpania kwoty refundacji – w biurze RZP podpisywanie umów na zakup sprzętu z dotacją KOWR na 2021 rok.
7. Zbiórka propolisu z przeznaczeniem do sprzedaży odbędzie się w siedzibie Koła do dnia 31.03.2021 (środa) po uprzednim umówieniu telefonicznym.
8. Informacje na temat szkolenia podamy jak tylko rozstrzygnie sie kwestia ich organizacji.
9. Informacje na temat spotkań, zebrań, imprez będziemy podawać stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ważne terminy dotyczące 2022 roku!

Do 14.10. 2021r.:
a) podać stan pasiek na 30.09.2021 r., który jest bazą do refundacji na 2022r.
b) zgłosić plany zakupu na 2022 rok:
1. sprzętu pszczelarskiego z ofertą dostawcy i ceną netto,
2. matek lub odkładów, podając rasę, linię hodowlaną i ofertę hodowcy.

Bieżące informacje w biurze Koła i na stronie internetowej:
www.rzpcz.pl ................................... www.kpcz.pl

 Kazimierz Szymichowski już wyrabia węzę pszczelą2020.21.01

Kazimierz Szymichowski, tel.: 501 145 983
Pasieka Gąszczyk
Węza pszczela wyrób, sprzedaż, wymiana za wosk, skup wosku, każdy wymiar, walcowana na zimno(autoklaw).
Ceny promocyjne

 Życzenia na Boże Narodzenie2020.12.11

«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania» (por.Łk.2,14)

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze wraz z Rodzinami,
Szanowni Sympatycy Pszczelarstwa,w trwajacej aktualnie epidemii koronawirusa i w sytuacji utrudnionych kontaktów międzyludzkich przychodzi nam przeżywać Święta Bożego Narodzenia 2020 roku.

W tej wyjątkowej sytuacji chciejmy pamietać, że nic z Bożonarodzeniowego orędzia nie traci na wartości. Może nawet bardziej winniśmy sobie uświadomić, że orędzie to ma jeszcze większą, bo wytęsknioną, transcendentną moc.

Wydaje się, że teraz niczego bardziej nie potrzebujemy niż właśnie pokoju w naszym sercu, w naszym domu, w naszym kraju i na świecie. Bo przecież z pokojem łączy się troska o siebie nawzajem i możliwość normalnego życia.

Tego pokoju – który płynie przez wieki z Betlejemskiej Nocy, od Tego, który chce nim obdarzyć każdego, bez wyjątku człowieka – życzymy wszystkim z całego serca.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i zdrowia w Nowym 2021 roku.


Andrzej Adamczyk wraz z Zarządem
Koła Pszczelarzy w Częstochowie

 XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę w dniach 6 - 7 grudnia 2020. Relacja z pielgrzymki jest tu: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-144162020.11.27

Znamy już konkretny program:
 • 6 grudnia 2020 (niedziela) godz. 20:00 - Msza św. w intencji pszczelarzy, odprawi ks. Jacek Dudziński (Toruń)
 • 7 grudnia św. Ambrożego (poniedziałek) godz. 11:00 - Główna Msza św. pielgrzymkowa, odprawi ksiądz biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa rolników i pszczelarzy.

 • Wszystko transmitowane na żywo na kanale You Toube Jasnej Góry.

  Transmisja będzie również na stronie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie rzpcz.pl
  Na kanał You Toube można również wejść poprzez stronę www.jasnagora.pl
  Fizycznie czy duchowo, pszczelarze pielgrzymują na Jasną Górę w dniu św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.
  Opracowano na podstawie: post_2011261956.html

 Wspomnienie śp. Zdzisława Krawczyka2020.11.19

Dnia 15.11.2020 w wieku 85 lat zmarł Zdzisław Krawczyk. Pogrzeb odbył się 18.11.2020 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pajęcznie.
Pożegnaliśmy osobę, która w szczególny sposób powinna być zachowana w naszej pamięci.
Poniżej umieszczamy tekst Prezesa Koła kol. Andrzeja Adamczyka, który daje również młodemu pokoleniu pszczelarzy punkt odniesienia do zrozumienia sensu naszej wspólnej pasji.
Krawczyk_ZDZSLAW-wspomnienie.pdf img

 Możliwe zmiany w KPWP --- od 30 października 2020 weszły w życie. Można kupować pastuchy elektryczne i lokalizatory GPS.Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html2020.10.14

Uprzejmie informujemy, że

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi konsultacje z UE
w sprawie wprowadzenia do KPWP możliwości zakupu
tzw. pastuchów elektrycznych oraz lokalizatorów GPS uli
w ramach Działania ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.
Czynione starania dotyczą 2021 roku.
Będziemy informować o rozwoju sytuacji.

Póki co składamy uaktualniony stan posiadania pni pszczelich na 30.09.2020.

 Zasłużeni pszczelarze naszej organizacji2020.09.08

Dnia 04 września 2020 delegaci na Walny Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, na wniosek naszego Koła Pszczelarzy w Częstochowie,
za szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa,
nadali tytuły honorowe naszym kolegom:
Szymonowi Salamonowi - został nadany tytuł Honorowego Prezesa RZP
Henrykowi Baciorowi - został nadany tytuł Honorowego Członka RZP
Eugeniuszowi Janeczkowi - został nadany tytuł Honorowego Członka RZP
Zdzisławowi Jeziorowskiemu - został nadany tytuł Honorowego Członka RZP.
Serdecznie gratulujemy tych najwyższych lokalnych wyróżnień pszczelarskich.
Mamy nadzieję na jeszcze lepszą współpracę z naszymi laureatami.

 Planujemy rok 2021. W terminie do 07.10.2020 należy podać stan posiadanych pni pszczelich na dzień 30.09.2020.2020.08.07

Przypominamy koleżankom i kolegom pszczelarzom, że aby uczestniczyć w projektach pszczelarskich w ramach KOWR na sezon 2020/2021 należy podać stan posiadanych pni pszczelich na dzień 30.09.2020. Termin do 07.10.2020.
Podanie takich uaktualnionych i faktycznych danych, będzie upoważniało zarząd do zgłoszenia pszczelarza do udziału w mechanizmie Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich. Pozostałe szczegółowe wymagania dotyczące udziału w w tym programie zamieszczone są w "Warunkach udziału w mechanizmie WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2020-2022",
Można się z nimi zapoznać pod linkiem
https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html

 Biuro Koła Pszczelarzy w Częstochowie2020.06.30

Biuro Koła Pszczelarzy w Częstochowie funkcjonuje już normalnie w środy w godz 11:00 - 14:00.
Można już odbierać zamówione leki przeciw warrozie.
Prosimy jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Stan epidemii ciągle trwa!

 Zanim rozpoczniesz stosowanie chemicznych środków ochrony roślin !2020.06.08

Co to jest metoda integrowanej ochrony roślin?

"Wprowadzenie do powszechnego użycia chemicznych środków ochrony roślin spowodowało wrażenie łatwego zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i ochrony plonów. Nadmierne, nie zawsze uzasadnione, stosowanie tych preparatów niesie za sobą jednak liczne niebezpieczeństwa, takie jak:
1. presja na środowisko naturalne i ograniczanie bioróżnorodności agrocenoz;
2. pojawianie się organizmów szkodliwych dla roślin odpornych na działanie środków ochrony roślin;
3. obecność pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w ilościach zagrażających zdrowiu konsumentów.

Potrzeba poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby zapewnić ochronę upraw przed organizmami szkodliwymi dla roślin na odpowiednim poziomie, pozwalających na zachowanie opłacalności ekonomicznej produkcji rolniczej, przy jednoczesnym ograniczeniu opisanych powyżej skutków negatywnych, doprowadziła do opracowania podstaw integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z przyjętą definicją,Integrowana ochrona roślin - jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska."
Tekst pochodzi z portalu:
https://www.agrofagi.com.pl/139,metodyki-integrowanej-ochrony-roslin
Zachęcamy do przeczytania całości.

 III Światowy Dzień Pszczół 20 maja 20202020.05.18

Z okazji III Światowego Dnia Pszczół,
20 maja 2020 o godz 13:30 na Jasnej Górze w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odprawiona zostanie Msza św. w intencji środowiska pszczelarskiego,
którą odprawi Ojciec Jan Poteralski.
Z uwagi na stan epidemii liczba uczestników Mszy św. jest ograniczona,
zapraszamy do łączności duchowej za pośrednictwem telewizji TRWAM.

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo za przewodniczenie Eucharystii,
dziękujemy Ojcu Janowi Poteralskiemu i wszystkim z Jasnej Góry za zaangażowanie w obsługę tej uroczystości.
Dziękujemy wszystkim za sygnały duchowej łączności.
Ufamy, że ta uroczystość przysłuży się całemu środowisku pszczelarskiemu.
Relacja na stronie internetowej Jasnej Góry.
wydarzenie-13878

 Matki pszczele linii KUBATKA z nowego programu hodowlanego2020.05.13

Komisja Hodowlana RZP, której przewodniczę, w okresie ostatnich dwóch lat doprowadziła do opracowania programu hodowlanego, otwarcia i prowadzenia rejestru dla linii hodowlanej pszczół pochodzącej z krzyżowania o nazwie KUBATKA, zaakceptowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, będącego pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Chcę podkreślić, że jest to wynik zaangażowania i wysiłku całej Komisji Hodowlanej. W tym programie hodowlanym linię ojcowską stanowią pszczoły rasy kraińskiej CT-46 z pasieki hodowlanej w Czerminie a linie mateczne stanowią pszczoły rasy kraińskiej linii WIELKA z pasieki hodowlanej Wojciech Smaruj oraz pszczoły rasy kraińskiej Cp z pasieki hodowlanej w Maciejowie. Otrzymane w ten sposób matki pszczele noszą nazwę KUBATKA.
Zarejestrowanym i sprawdzonym pod względem weterynaryjnym jest hodowca, członek naszej Komisji Hodowlanej, pan Reinhold Bambynek, który jest uprawniony do wystawiania rachunków. Cena takich matek wynosi 60,00 zł/szt. Możliwe rabaty. Hodowca nie jest płatnikiem podatku VAT. Matki są refundowane w ramach KOWR. Zachęcam do zamawiania tych matek z co najmniej trzech powodów:
1) Są to matki w sensie pszczelarskim najbardziej wartościowe, bo zapłodnione na trutowisku przez jednorodne, najbardziej wartościowe trutnie,
2) Chcielibyśmy pozyskać opinię o jakości tych matek w konkretnym środowisku,
3) Komisja Hodowlana zyskałaby środki na dalszy rozwój programu hodowlanego.

Reinhold Bambynek jest już na wykazie KOWR.
Cieszę się, że niektórzy z naszego Koła już zadeklarowali chęć zakupu tych matek.

Andrzej Adamczyk - Przewodniczący Komisji Hodowlanej RZP.

 WIELKANOCNE ALLELUJA 2020.2020.04.08

ALLELUJA! Wielkanoc 2020

Każde Święta są inne ale tegoroczna Wielkanoc przeżywana pośród epidemii ma wymiar szczególny. Niejedna osoba zaśpiewa świąteczne ALLELUJA ze łzami w oczach a na pewno z uczuciami niepewności, lęku i obaw.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to triumf życia nad śmiercią a tymczasem obserwujemy, że jakby zagrożenie śmiercią bierze górę. Dramatyczne doświadczanie sytuacji epidemii i to w wymiarze globalnym stanowi nie lada problem.

Wiele pytań, wiele niepewności jawi się nie tylko w środowisku pszczelarskim, tym bardziej, że w kontraście do świata ludzi, przyroda rwie się do życia.

Światu wydawało się, że niebo można zorganizować na ziemi a tymczasem, nie do końca znany, mały wirus zatrząsł największymi potęgami.

W tej sytuacji wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest przyłączyć się do uczniów będących w drodze do Emaus i opowiedzieć WĘDROWCOWI o naszych niepokojach, obawach, lękach. On z całą pewnością otworzy nam oczy, pomoże zrozumieć aktualne doświadczenia, napełni otuchą i odwagą. Nade wszystko nauczy nas większej pokory i przypomni starą myśl powtarzaną przez poprzednie pokolenia: "Bez Boga, ani do proga."

Ustawieni na stabilnym fundamencie możemy z całym przekonaniem zaśpiewać w naszych zaciszach domowych: "Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota" ALLELUJA!

 Leki dla pszczół i matki pszczele na 2020 r.2020.03.21

Leki:
W związku z upływającym terminem do 8 maja 2020 r. na składanie zamówień na leki przypominamy kolegom, że refundacji podlegać będą leki w ilości na liczbę rodzin rekomendowanej przez lekarza weterynarii (podobnie jak na ulotce leku).
Liczy się liczba rodzin zadeklarowana na listach do KOWR-u jesienią ubiegłego roku, a nie stan bieżący.
Leki zamówione ponad tą liczbę rodzin są płatne 100%.
W tej sprawie proszę się kontaktować telefonicznie z biurem Koła.
Cennik leków: oferta_leki_prowet-czestochowa_02.2020.pdf imgMatki pszczele:
Przedstawiamy tabelkę z aktualnymi cenami matek pszczelich.
CENY_matek_na2020.pdf img
Zaznaczone pogrubionym drukiem będą sprowadzane przez nasze Koło.
Pozostałe proszę sobie załatwiać indywidualnie.
Producent matek musi być na wykazie KOWR:
Wykaz%20pasiek%20-%20za%C5%9Bwiadczenie%20o%20stanie%20zdrowotno%C5%9Bci-61.xlsx img
"Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady pszczele, które przedstawiły prawidłowe zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności pni pszczelich" w sezonie 2019/2020

Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Zakupu matek/odkładów można dokonać po dacie wpisania do wykazu.

 Umowy na sprzęt pszczelarski 20202020.03.06

Dla osób planujących zakup sprzętu pszczelarskiego w bieżącym roku przedstawiamy wzór umowy którą należy podpisać:
1. doc - Umowa-zakup_sprzetu_pszczelarskiego_2020.doc img
2. pdf - Umowa-zakup_sprzetu_pszczelarskiego_2020.pdf img

 Walne Zebranie Koła2020.02.24

W dniu 23 lutego 2020 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła w sali Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9.
Zebranie było poprzedzone Mszą świętą w intencji pszczelarzy o godz. 9:00 w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie ul. Słowackiego 19/21.
Na Zebraniu złożyli sprawozdanie: Prezes Koła, oraz Komisja Rewizyjna.
Zostały wyłonione również nowe władze naszego Koła.
Na następną kadencję Prezesem Koła został ponownie wybrany kol. Andrzej Adamczyk
Został również wybrany nowy Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna, oraz Delegaci na Zjazd RZP.
Podczas Zebrania zostali również uhonorowani zasłużeni pszczelarze.
Kol. Wiesław Laskowski otrzymał Medal Za Zasługi Dla Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.
Koledzy, którzy przekroczyli wiek 80 lat życia otrzymali tytuł Honorowego Członka Koła Pszczelarzy w Częstochowie.
Jest wśród nas 14 takich osób i jesteśmy z nich bardzo dumni i życzymy im dużo zdrowia.
Frekwencja na Zebraniu była wysoka i bierzemy się ostro do pracy.
Zapraszamy naszych członków do dużej aktywności i współpracy.

 Szkolenie 2020 r. dla pszczelarzy w ramach refundacji KOWR2020.20.23

Szkolenie odbyło się dnia 22 lutego 2020 (sobota) w godz 9:00 - 15:50
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego
Temat szkolenia: "Zdrowa rodzina pszczela podstawą prawidłowej gospodarki pasiecznej"
Poruszane zagadnienia:
- higiena rodzin pszczelich,
- choroby pszczół,
- gospodarka pasieczna.

Wykładowca: dr inż. Paweł Migdał - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Szkolenie zrealizowane zostało w oparciu o środki pochodzące z budżetu krajowego i Unii Europejskiej.
Szczegóły na stronie rzpcz.pl#2001232140

 Życzenia Świąteczne i Noworoczne2019.12.20


 Spotkanie opłatkowe Koła2019.12.18

Zarząd Koła zorganizował spotkanie opłatkowe dla członków Koła i zaproszonych gości.

Spotkanie odbyło się 17 grudnia w sali Starostwa Powiatowego.
Na tej uroczystości spotkaliśmy się z przyjaciółmi, oraz specjalna osoba - ks. Jacek Michalewski, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Częstochowie, który obdarzył uczestników Słowem Bożym i udzielił błogosławieństwa na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy 2020 Rok.
Podczas spotkania po przełamaniu się opłatkiem spożyliśmy wspólnie tradycyjną potrawę wigilijną.
W radosnym nastroju śpiewaliśmy również kolędy.
To serdeczne spotkanie prowadził Prezes Koła Andrzej Adamczyk.

 6 -7 grudnia: 25 Krajowa Konferencja Pszczelarska i 31 Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę2019.12.08

Jak co roku w dniach 6-7 grudnia odbywało się Święto Pszczelarzy na Jasnej Górze.
Brali w nim udział również członkowie naszego Koła.
Pszczelarze wzięli udział w konferencji i pielgrzymce.
Program uroczystości: 2019-JasnogorskieSpotkaniaPszczelarzy.pdf img
Szczegółowy opis wydarzenia jest na stronie rzpcz.pl: aktualnosci

 Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 - 20222019.10.01

Opublikowano zasady wsparcia dla pszczelarzy na lata 2020 - 2022.
Prosimy kolegów o zapoznanie się z tym dokumentem.
Szczegóły tutaj: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich-na-lata-2020-2022.html
W związku z tym termin składania zapotrzebowania na sprzęt i pozostałe dotacje jest krótki, tj. do 15 października 2019 r.
Deklaracje proszę składać w biurze koła.

 Sprzedaż miodu a dotacja z KOWR-u w następnych latach.2019.09.01

Zarząd Koła Pszczelarzy w Częstochowie zachęca kolegów Pszczelarzy do rejestrowania działalności polegającej na Rolniczym Handlu Detalicznym bądź Sprzedaży Bezpośredniej miodu i produktów pszczelich z uwagi na to że w projektowanych Programach Wsparcia Pszczelarstwa planuje się powiązać posiadanie legalnej sprzedaży miodu z możliwością nabycia sprzętu z dotacją z KOWR-u.
Tutaj wniosek na Handel Detaliczny: Wniosek%20o%20wpis%20zak%C5%82adu.pdf img
Warto to rozważyć ponieważ pula dotacji ma być w projekcie zwiększona.

 Zgnilec amerykański - spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii2019.08.01

Zarząd Koła Pszczelarzy w Częstochowie informuje:Mamy nadzwyczajną sytuację: zlokalizowano zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu częstochowskiego.
Jego ognisko znajduje się w miejscowości Borowianka.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Częstochowie wyznacza obszar zapowietrzony, którego granice według wstępnych ustaleń obejmują część gminy Mykanów i sięgną północnych obszarów miasta Częstochowy.
W zestawieniu z istniejącym obszarem zapowietrzonym, którego ognisko znajduje sie na terenie Kłobucka obszar rozciąga się na terenie dwóch powiatów.
Równocześnie pragniemy przygotować spotkanie informacyjne w związku z tą groźną chorobą zakaźną czerwiu pszczelego, które odbędzie się w sali Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126 w dniu 20 sierpnia 2019 godz 9:00.
Szczegółowych informacji udzieli Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Częstochowie.
Zapraszamy na to spotkanie pszczelarzy, których pasieki zlokalizowane są na tym terenie
Prosimy o śledzenie informacji na ten temat.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła


 Wycieczka do Puław 20192019.07.10

6-7 lipca 2019 r. Zarząd naszego Koła zorganizował 2-dniową wycieczkę połączoną z podnoszeniem kwalifikacji pszczelarskich.
Głównym punktem programu wycieczkowego było zwiedzanie Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, którego kierownikiem jest Dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. nadzw. Instytutu Ogrodnictwa.
Otrzymaliśmy tam serię wykładów i prezentacji z interesujących nas zagadnień od najlepszych specjalistów.
Realizację zadania rozpoczęliśmy od spotkania z dr Ewą Waś w Zespole Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich, gdzie otrzymaliśmy wykład o zakresie działalności naukowo-badawczej placówki, czyli:
- Charakterystyka składu i właściwości produktów pszczelich: miodu, wosku, propolisu, pyłku kwiatowego i mleczka pszczelego
- Doskonalenie metod oceny jakości i czystości tych produktów
- Określanie optymalnych warunków utrwalania i przechowywania produktów pszczelich oraz preparatów wytwarzanych z tych produktów.
Przy okazji poznaliśmy sprzęt laboratoryjny i komputerowy na którym wykonywane są badania.

Następnie udaliśmy się do Pracowni Zapylania Roślin w Zespole Botaniki Pszczelarskiej pod kierownictwem dr hab. Zbigniewa Kołtowskiego.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Wartość pszczelarska roślin pożytkowych
- Wymogi zapylania entomofilnych roślin uprawnych
- Bioróżnorodność i poprawa pożytków pszczelich
Odbyliśmy wspaniały spacer pod przewodnictwem pana Profesora po ogrodzie z roślinami miododajnymi i pyłkodajnymi, a każda roślinka została nam pięknie opowiedziana i pokazana.
Otrzymaliśmy dogłębny pogląd na specyfikę pożytków pszczelich.

Obok znajduje się Zespół Pracowni Technologii Pasiecznych pod kierownictwem Dr Piotra Skubidy, który zajmuje się taką tematyką:
- Gospodarka pasieczna w różnorodnych warunkach klimatycznych i pożytkowych
- Optymalizacja rozwoju i produkcyjności rodzin pszczelich
- Technologie pozyskiwania produktów pszczelich
- Ekologiczna gospodarka pasieczna
- Profilaktyka i terapia chorób pszczół
- Ekonomika pszczelarska
Pan dr. Skubida zapoznał nas z problematyką prowadzenia pracowni pszczelarskiej.

Na koniec odwiedziliśmy panią dr Beatę Panasiuk, szefa Zespołu Pracowni Hodowli Pszczół.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
- Doskonalenie metod selekcji pszczół z uwzględnieniem zachowania higienicznego
- Doskonalenie metod wychowu matek pszczelich
- Doskonalenie metod i sposobów inseminacji
- Określenie fenologicznego uwarunkowania rozwoju rodziny pszczelej
- Doskonalenie metod identyfikacji rasowej pszczół w Polsce
Wykład odbył się na samym pasieczysku, gdzie naocznie poznaliśmy w/w zagadnienia hodowlane pszczół.
Pobyt w Puławach był niezwykły i unikalny w swoim rodzaju.
To była wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i ogólnego rozeznania w sprawach pszczelarskich, a także do swobodnej wymiany poglądów i doświadczeń z naukowcami.
Resztę czasu poświęciliśmy na zwiedzanie Lublina i okolic.

Edward Słomski

Wyjazd do Zakładu Pszczelnictwa w Puławach jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy

 Zajęcia edukacyjne na temat wartości pracy pszczół i korzyści z ich pracy dla człowieka2019.06.20

Zarząd naszego Koła zrealizował w dniu 13 czerwca 2019 r. zajęcia edukacyjne na temat wartości pracy pszczół i korzyści z ich pracy dla człowieka.
Były one skierowane głównie dla osób niepełnosprawnych uczących się w klasach integracyjnych w szkołach specjalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
Zajęcia odbywały się m. in. w Publicznym Gimnazjum im. Św. Józefa i Katolickiej Szkole Podstawowej.
Zainteresowanie młodzieży było ogromne, z przyjemnością wysłuchali wykładów o wartości pracy pszczół i ich roli w środowisku naturalnym połączonych z prezentacją sprzętu pszczelarskiego, produktów pszczelich i prezentacji multimedialnych.

Edward Słomski

Zajęcia edukacyjne są współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy.

 Konferencja z okazji Światowego Dnia Pszczół2019.05.22

Radio Katowice - zapraszamy do wysłuchania reportażu w dniu 21.05.2019 o godz. 17:35
Za nami pierwszy etap realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona i rozwój regionalnego pszczelarstwa wkładem w rozwój światowej bioróżnorodności”.
Pierwszy etap przygotowany był z myślą o Światowym Dniu Pszczół ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych właśnie na dzień 20 maja.
Tego dnia w poniedziałek 20 maja 2019 roku uroczyście świętowaliśmy według następującego programu:
O godz. 10:00 w Sali Różańcowej na Jasnej Górze uroczyście powitał nas Ojciec Jan Poteralski – Podprzeor Jasnej Góry, a następnie Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski odprawił Mszę św. w intencji pszczelarzy i wszystkich zaangażowanych w ochronę środowiska naturalnego.
W pięknej i porywającej homilii Ksiądz Biskup mówił o konieczności podchodzenia z pokorą do natury i wpatrywania się w przykład Matki Bożej, która, będąc prostą i pokorną dziewczyną z Nazeretu wydała najpiękniejszy i najbardziej wartościowy owoc w dziejach ludzkości – Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.
Następnie, prof. Zbigniew Kołtowski wygłosił wykład pt. „W jaki sposób pszczelarstwo przyczynia się do poprawy bioróżnorodności ekosystemów”.
Mówił o pogarszającej się sytuacji pożytkowej w związku ze zmianami następującymi w rolnictwie a co za tym idzie dramatycznie pogarszającej się bioróżnorodności.
Wskazywał na kluczową rolę pszczół w poprawie bioróżnorodności i podkreślał, że w niektórych regionach kraju jest zbyt mało rodzin pszczelich.
Pan Profesor wyartykułował także aktualne wyzwania dla ochrony pszczelarstwa i bioróżnorodności: ochrona istniejących zasobów naturalnych, aktywna poprawa stanu bazy pożytkowej dla pszczół, zwiększanie bioróżnorodności.
Padła także konkretna propozycja wzbogacania pożytków poprzez liczniejsze wprowadzanie pasów śródpolnych.
Kolejny wykład wygłosiła Pani prof. Bożena Denisow, którego tytuł brzmiał: „Pszczoła miodna i dzikie zapylacze a bioróżnorodność”.
Pani prof. przedstawiła wiele wyników badań z Polski i świata, które dramatycznie wskazują, że nasza planeta jest w fazie wymierania gatunków, za co w głównej mierze odpowiedzialny jest człowiek.
Wyraża się to w zubożeniu krajobrazu. Żyjemy w czasach kiedy w zastraszającym tempie giną gatunki roślinne i zwierzęce. Ekosystemowi zawdzięczamy wymierne, olbrzymie korzyści, jeśli zanika jakieś ogniwo w ekosystemie, tracimy. Zapylanie, w którym to procesie ogromną rolę odgrywają pszczoły miodne i w jeszcze większym stopniu dzikie zapylacze, jest kluczowe w utrzymaniu i rozwoju bioróżnorodności. Wskazała na konieczność podejmowania działań zarówno na poziomach mniejszych i większych pasiek, na poziomach samorządów oraz na szczeblu polityki kraju aby uchronić nasza planetę przed zagładą.Konkluzja jest prosta - w wyniku dewastacji środowiska przez człowieka, do września rujnujemy zasoby naturalne które się odnawiają w ciągu roku, pozostałe miesiące żyjemy na kredyt przyszłych pokoleń. Na przyszłość trzeba też uwzględnić wzrost populacji ludzkiej i wzrost konsumpcji.Po wykładach rozwinęła się dyskusja, podczas której urodziły się nowe pomysły na poprawę bioróżnorodności. Konkretne i robocze postanowienia były omawiane także podczas posiłku, który zakończył nasze świętowanie.Konferencji towarzyszyła wystawa podstawowego sprzętu pszczelarskiego, był także pokazowy ulik z pszczołami a także degustacja różnych rodzajów i odmian miodu.Konferencja i związane z nią ważne sprawy dla współczesnego człowieka i przyszłych pokoleń zostały nagłośnione w mediach: Radio Jasna Góra, FIAT, Radio Katowice (zapraszamy do wysłuchania reportażu w dniu 21.05.2019 o godz. 17:35).

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła

Konferencja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Częstochowy

 Szkolenie dla początkujących pszczelarzy, cz. 22019.05.22

18 maja 2019 r. odbyła się druga, praktyczna część szkolenia na pasiece.Miejsce spotkania: pasieka Gąszczyk u kol. Kazimierza Szymichowskiego.Uczestnicy w sprzyjających warunkach atmosferycznych mieli okazję zajrzeć do ula, zapoznać się z obchodzeniem się z pszczołami, jak przeglądać rodzinę, na co zwracać uwagę, a także z zastosowaniem sprzętu pszczelarskiego.Zainteresowanie było ogromne i utwierdza nas w potrzebie kontynuowania działań edukacyjno-popularyzacyjnych.

 Szkolenie dla początkujących pszczelarzy.2019.03.05

2 marca 2019, w sobotę, w Pasiece "Gąszczyk" u kol. Kazimierza Szymichowskiego odbyła się pierwsza teoretyczna część szkolenia dla początkujących pszczelarzy.
Frekwencja była 100 procentowa. Nasi wykładowcy dobrze przygotowali się do zajęć, według uzyskanych opinii słuchaczy zajęcia były bardzo udane.
Szerokie spektrum tematyczne objęło wszystkie ważniejsze podstawowe zagadnienia w gospodarce pasiecznej.
Zapraszamy uczestników tego szkolenia do udziału w drugiej części, która odbędzie się na wiosnę, o terminie poinformujemy w stosownym czasie.
Obejmie ona uzupełnienie części teoretycznej, oraz zajęcia praktyczne na pasiece.
Tel. do kol. Kazimierza Szymichowskiego: 501 145 983
Więcej na temat "Gąszczyka" tutaj: pasieka-gaszczyk.cba.pl

 Walne Zebranie członków Koła 24.02.2019 r.2019.02.25

W dniu 24.02.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła.
Minutą ciszy uhonorowaliśmy tragicznie zmarłego kolegę Emiliana Hutnego.
Potem Zebranie przebiegło zgodnie z zatwierdzonym Programem.
Zarząd Koła otrzymał absolutorium za ubiegły rok, oraz przyjęto Roczny Plan Działania Koła i jego Zarządu.

 Życzenia Świąteczne2018.12.22

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Prezes i cały Zarząd Koła pszczelarzy w Częstochowie
składa wszystkim Serdeczne życzenia
Dobrych, błogosławionych Świąt,
pełni radości i przeżycia Misterium Wcielenia,
serdecznych spotkań rodzinnych i przyjacielskich
oraz Szczęśliwego Nowego 2019 roku!

 Spotkanie opłatkowe Koła2018.12.22

W sali Starostwa Powiatowego 21 grudnia 2018 roku spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym Koła Pszczelarzy w Częstochowie.
Oprócz zaproszonych gości, oraz sympatków naszego Koła pojawiła się specjalna osoba - ks. Jacek Michalewski, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Częstochowie, który obdarzył uczestników Słowem Bożym i udzielił błogosławieństwa na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy 2019 Rok.
Podczas spotkania po przełamaniu się opłatkiem spożyliśmy wspólnie tradycyjną potrawę wigilijną.
W radosnym nastroju śpiewaliśmy również kolędy.
Podczas tego serdecznego spotkania prowadzonego przez Prezesa Koła Andrzeja Adamczyka zabrał również głos kol. prof. Szymon Salamon i z głęboką refleksją wspomniał dawne lata tworzenia dzisiejszej tradycji spotkań jasnogórskich.

ES


 XXX Jubileuszowa Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę2018.12.07

Pszczelarze z rodzinami z całej Polski przybyli na Jasną Górę, gdzie w przepięknym wnętrzu bazyliki miały miejsce centralne uroczystości.
Tak zwane gołe liczby mówią dobitnie: co najmniej 3 tysiące ludzi, co najmniej 130 sztandarów, kilkadziesiąt darów ołtarza.
Przekrój wiekowy: dzieci – młodzież szkolna – studenci – osoby w różnym, także mocno starszym wieku.
Parametr wykształcenia także bardzo szeroki: od ludzi ze szkołą podstawową do profesorów.
Przekrój geograficzny: dosłownie bodaj każdy skrawek Polski jest reprezentowany: od Bieszczad po Zachodniopomorskie.
Każdy przybywa tu z potrzeby serca. Ileż przeżyć? ileż wzruszeń? ileż przemyśleń?... Któż zdoła to zmierzyć?...
Mszę św. odprawił Ksiądz Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy w koncelebrze z kapelanami pszczelarzy.
W homilii Ksiądz Biskup poruszył 5 spraw, które w tym roku - nie tylko pszczelarzy - skłaniają do dziękczynienia Panu Bogu:
1. 160 rocznica objawień w Lourd,
2. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę
3. Św. Ambroży – doktor Kościoła i patron pszczelarzy
4. Pszczoły – Boskie stworzenia, prawdziwy skarb środowiska naturalnego
5. Pszczelarze – entuzjastyczni opiekunowie pszczół.
Jak zwykle uroku dodaje i ożywia nadzieję udział młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w tym Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli k/Lublina.
To piękne świadectwo młodych ludzi, których wkład w oprawę liturgiczną jest bardzo cenny.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła


Strona RZP aktualnosci
Strona Jasnej Góry wydarzenie-12507

 Szkolenie 2019 r. dla początkujących pszczelarzy2018.11.11

Zarząd Koła zaprasza początkujących i zamierzających podjąć działalność pszczelarską na szkolenie wprowadzające w zakresie umiejętności i wiedzy niezbędnej do tego by z sukcesem gospodarować z pszczołami. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w biurze koła w środy, godz. 11-14, lub tel. 519-891-661.Opłata za szkolenie będzie uzależniona od liczby chętnych.Planowany termin: teoria - marzec 2019 r., praktyka - maj, czerwiec 2019 r. na jednej z wzorowych pasiek naszego Koła.

 Zajęcia edukacyjne2018.07.08

Nasze Koło Pszczelarzy zaprosiło szkoły i różne instytucje do udziału w projekcie:"Chrońmy pszczoły - doceniajmy i promujmy ich rolę w przyrodzie", w ramach umowy z Gminą Miasta Częstochowy.
Godzinne wykłady realizowali nasi pszczelarze z wieloletnią praktyką pszczelarską.
Celem ich jest wzmocnienie wspólnej troski o najbliższe środowisko w którym żyjemy.
img Szczegóły na Zaproszeniu
W podsumowaniu okazało się że projekt zakończył się wyjątkowym sukcesem.
Wykładów wysłuchało z ogromnym zainteresowaniem ponad 700 osób, dzieci, nauczyciele i rodzice.
Dzieci otrzymały piękne Certyfikaty ukończenia szkolenia i spróbowały miodu od naszych pszczelarzy.
Mamy ogromną nadzieję że dzięki tej inicjatywie w naszym mieście wzrosła świadomość wspólnej troski o otaczające nas środowisko i uwrażliwiła nas na los tych pięknych i pożytecznych istot jakimi są pszczoły.

Informujemy że pula zajęć w ramach projektu została już wykorzystana.Zapraszamy do następnej edycji.

ES


 Wycieczka 20182018.07.08

W dniu 07.07.2018 pszczelarze i sympatycy Koła Pszczelarzy w Częstochowie odbyli kolejną, tradycyjną wycieczkę krajoznawczą.
Tym razem zwiedzaliśmy Góry Świętokrzyskie, a w szczególności Łysicę i okolice.
Mogliśmy dowiedzieć się o jej historii przed i po chrześcijańskiej.
Poznaliśmy historię Opactwa Benedyktynów, będących pierwszymi chrześcijańskimi gospodarzami tego miejsca.
Wielkie wrażenie na uczestnikach wyprawy wywarło ucałowanie relikwii Krzyża Świętego przechowywanych tu ze czcią przez ojców oblatów NMP – obecnych gospodarzy tego miejsca, w specjalnej kaplicy służącej temu celowi.
Zwiedzaliśmy wnętrze Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem św. Krzyża i Trójcy Świętej z bogactwem wyposażenia.
Wnęki głównej nawy wypełnione są dużymi płótnami (360 x 250 cm) namalowanymi przez Franciszka Smuglewicza, wybitnego malarza religijnego i historycznego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego.
Obraz przedstawiający św. Emeryka z relikwiami Krzyża Świętego przeznaczonymi dla nieistniejącego jeszcze klasztoru, który jawi się oglądającemu jak trójwymiarowy, zapadł szczególnie w naszej pamięci.
Piękne wrażenia pozostawiła panorama okolicy świętokrzyskiej z wieży Bazyliki Mniejszej.
Ze słów przewodnika mogliśmy dowiedzieć się i oglądać pozostałości po wałach kultowych, świadczących o poszukiwaniach sacrum i bóstw przez tamtejszy lud przedchrześcijański.
Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego, to bardzo ciekawie pokazana ekspozycja o historii i przyrodzie tego miejsca.
Efekty multimedialne i panoramiczne wywołują piękne wrażenie zwiedzania autentycznych fragmentów parku.
Ze specjalnie do tego celu zbudowanej platformy mogliśmy podziwiać gołoborze łysogórskie obrazujące surowość tego miejsca ale także nieustanny trud przyrody ożywionej próbujący osiedlić się w tym miejscu.
W Ciekotach oglądaliśmy miejsca, w których Stefan Żeromski spędził swoje dzieciństwo.
Stoi tu, wybudowany w 2010 roku dworek Żeromskich, którego architekturę odtworzono na podstawie dostępnych zapisków historycznych.
Oglądaliśmy tu między innymi rękopisy Stefana Żeromskiego i inne przedmioty charakterystyczne dla ziemi świętokrzyskiej np. czarno czerwone pasiaki.
Na koniec intensywnego i ciekawego pobytu odwiedziliśmy pasiekę pana Wiesława Sochacza w Chełmcach.
Jak zwykle wymiana doświadczeń pszczelarskich była głównym tematem rozmowy.
Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom wycieczki za tę lipcową sobotę, dzięki której ubogaciliśmy się wzajemnie, poznaliśmy piękne miejsca polskiej ziemi, odpoczęliśmy od codzienności, a że pogoda nam znakomicie dopisała, nasze miłe doznania podlegają multiplikacji.

Andrzej Adamczyk - Prezes Koła