Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2

 Kalendarz Pszczelarski 2024 (160 str.) - dla pszczelarzy z powiatu częstochowskiego!2023.09.23

W ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej mamy do rozdania dla pszczelarzy z powiatu częstochowskiego ograniczona liczbę Kalendarza Pszczelarskiego 2024. Kalendarz został opracowany przez naszego kolegę Edwarda Słomskiego, ma formę notatnika, zawieras ok. 160 stron z ilustracjami i informacjami z dziedziny hodowli, chorób, biologii i życia spolecznego pszczół. Kalendarze będzie można odebrać w środę 27 września 2023 r. w siedzibie naszego Związku przy ul. Garibaldiego w godz.: 11 - 14.

 Kończymy projekty pszczelarskie - 20232023.08.24

Kończymy już wszystkie projekty pszczelarskie tzn: sprzęt, leki, pszczoły, przewidziane na 2023 rok, które zostały rozpisane przez ARiMR:

 • I.6.2 - inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

 • I.6.3 - wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

 • I.6.5 - pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,
Wykorzystaliśmy 100% zaplanowanych środków. Cieszymy się, że tak duże środki zostały przeznaczone przez naszych pszczelarzy na w/w interwencje.
Teraz przygotowujemy tzw. "Wnioski o płatność" do ARiMR tzn wniosek o refundację odpowiedniej części środków z każdego projektu.
Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie. Po odpowiedniej weryfikacji przez ARiMR środki na refundację dostaniemy najprawdopodobniej w październiku br, i wtedy będziemy wypłacać pszczelarzom, zgodnie z ustaleniami.
Informujemy także, że już od początku
października do 20 października br. będziemy zbierać od Państwa zamówienia na następny rok pszczelarski 2024.
Prosimy w tym czasie podać w biurze, telefonicznie lub najlepiej na e-maila swoje plany co do zakupu leków, sprzętu, odkładów i matek pszczelich.

 Realizujemy zadanie2023.08.20

Nasz Związek podjął się realizacji zadania "Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach" dla pasiek zlokalizowanych na terenie powiatu częstochowskiego.

Chętni pszczelarze mogą nieodpłatnie zbadać stan zdrowia swoich pasiek.

W tym celu proszę sie skontaktować z lekarzem weterynarii kol. Olgierdem Piotrowskim, najlepiej telefonicznie

wysłać SMS na nr.: 606 392 358.

Nie w każdym momencie lekarz może odebrać telefon, a na wiadomość na pewno odpowie.

Badanie obejmuje szerokie spektrum chorób i ułatwi każdemu osiąganie silnych i zdrowych rodzin.

Badanie jest dwuetapowe: w sierpniu - badanie próbki pszczół i wczesną wiosną - badanie osypu zimowego.

Jest to wielka okazja więc prosimy o szybkie podjęcie decyzji.

 Ubezpieczenie OC pszczelarzy 2023/20242023.08.17

Uprzejmie informujemy, że Częstochowski Związek Pszczelarski podpisał Polisę na kolejny rok, ubezpieczającą pszczelarzy, zrzeszonych w naszym Związku, od odpowiedzialności cywilnej.

"Ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialność cywilna pszczelarzy, w związku z prowadzeniem przez nich gospodarki pasiecznej, gdy w wyniku działania pszczół będących ich własnością, są oni zobowiązani do naprawienia szkody poniesionej przez osobę trzecią".

Polisa obejmuje okres od 03.08.2023 do 02.08.2024.

Szczegóły i warunki ubezpieczenia dostępne są do wglądu w biurze Związku.

 Wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Łowiczu2023.08.02

Planujemy organizację wyjazdu na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Łowiczu, które odbędą się w dniach 9-10 września 2023 r.

Koszt wstępny planujemy na ok 200 zł.

Chętnych proszę o zgłaszanie się telefonicznie:
519 891 661, mailowo: biuro@czzp.pl , lub w biurze Związku.

 Bezpłatne szkolenia on-line dla pszczelarzy z województwa łódzkiego i śląskiego2023.08.03

Do nas zwróciła się Fundacja EKOOSTOJA z prośbą o udostępnienie informacji.

Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację ze środków Unii Europejskiej pn.:

„Wzrost dochodowości pasieki pszczelej dzięki apiterapii oraz produkcji miodu pitnego”

mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu, oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Operacja polega na:

- Przeprowadzeniu szkoleń on-line z zakresu apiterapii i produkcji miodów pitnych we własnym zakresie, dla osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego i łódzkiego, - przekazaniu dla ww osób kalendarza pszczelarskiego na rok 2024 (ok. 160 str.).

Dla zainteresowanych w szkoleniu więcej informacji tutaj: na stronie Fundacji.

 Ważne bieżące sprawy pszczelarskie2023.07.28

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze

1. Wszyscy, którzy nabyli sprzęt pszczelarski w ramach dotacji ARiMR, uprzejmie prosimy o pilne dostarczenie do biura lub na e-maila biuro@czzp.pl faktur na zakupiony sprzęt, potwierdzenia przelewu bankowego oraz kopii decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu Rolniczego Handlu Detalicznego na sprzedaż miodu i produktów pszczelich. (Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy jeszcze tego nie zrobili) Kto jeszcze nie dokonał zakupu a planował to zrobić, może jeszcze tego dokonać najpóźniej do 10 sierpnia 2023. Jak tylko pojawi się taka możliwość będziemy zapraszać do podpisywania umów na zakupiony sprzęt. W tym roku jest trochę nerwowo ponieważ wsparcie pszczelarstwa funkcjonuje w nowym systemie, ale miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie.

2. Matki pszczele można jeszcze nabywać do 16 sierpnia w pasiekach, które prowadzą rejestry lub księgi hodowlane. Proszę poinformować hodowcę, że fakturę wystawia na Częstochowski Związek Pszczelarski a matki wysyła bezpośrednio do pszczelarza we wspólnie uzgodniony sposób. Natomiast pszczelarz dokonuje przedpłaty na matki pszczele na konto Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego. Pszczelarze kupujący matki w ramach dotacji ARiMR, posiadający więcej niż 10 pni pszczelich proszeni są o dostarczenie do biura lub na e-mail kopii decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowaniu Rolniczego Handlu Detalicznego na sprzedaż miodu i produktów pszczelich.

3. Kto jeszcze nie odebrał leków proszę to zrobić; leki są w biurze Związku na ul. Garibaldiego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższych sprawach, proszę dzwonić; najlepiej do Andrzeja Adamczyka tel. 606 224 902

4. Ponieważ pojawiają się zapytania o naszą stronę na Facebooku podaję link do tej strony: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083412155530

Wszystkich, którzy są na Facebooku, prosimy zaprosić swoich znajomych do polubienia tej strony.

W najbliższym czasie czeka nas sporo pracy związanej z wnioskami pszczelarskimi złożonymi do ARiMR. Właśnie zbieramy wspomniane wyżej dokumenty, digitalizujemy je i wczytujemy do sytemu informatycznego ARiMR, tak aby w ostatecznym rozrachunku otrzymać dotację na sprzęt, pszczoły i leki.

Myślimy już o Krajowej Wystawie Rolniczej i Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich, które jak co roku odbywają się na początku września, w tym roku w dniach 2-3 września 2023. Proszę rezerwować sobie czas aby odwiedzić nasze stoisko. Zapraszamy.

 Rząd RP zwiększy środki na dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich, tak żeby było po 50zł do ula dla każdego kto złożył wniosek.2023.06.27


Rząd RP w swoim rozporządzeniu zakłada podwyższenie z 60 mln zł do 82 mln zł limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.


Ponieważ, w porównaniu do ubiegłego roku, znacznie zwiększyła się liczba złożonych wniosków o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich, zaplanowana kwota 60 mln byłaby niewystarczająca żeby każdy wnioskodawca otrzymał po 50 zł do rodziny pszczelej. Stąd taka decyzja Rządu.


Tak więc każdy kto złozył wniosek o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich otrzyma zaplanowaną wcześniej kwotę 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej.

Żródło informacji:

https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/pszczelarstwo/doplaty-dla-pszczelarzy-beda-wyzsze-jest-projekt-rozporzadzenia,132825.html?fbclid=IwAR3Nzv-WM4eAuM13lB8gFihiNg7yJsK54HZbcpsbEQ9iRAhrsKJdAfnGYzw

 Wycieczka 1 lipca 20232023.06.01

"Jura w pigułce - Ogrodzieniec i okolice".


Zgodnie z planami przedstawionymi podczas Walnego Zebrania Związku, organizujemy wycieczkę na Jurę:
pt.,"Jura w pigułce - Ogrodzieniec i okolice".

Termin wycieczki: 01.07.2023r.(sobota)


Koszt wycieczki – 120zł/ osoba. Cena zawiera: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota i usługę licencjonowanego przewodnika terenowego, wieczorną degustację lokalnego przysmaku – Jurajskich Pieczonek, ubezpieczenie NNW (100 000,- zł) i KL (10 000,- zł), opłaty drogowe i parkingowe.

Program:

 • wyjazd 1 lipca, godz. 08:45 z ul. Focha

 • Ogrodzieniec - Zamek Ogrodzieniec - Zamek Ogrodzieniec to największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także, bez wątpienia, jeden najpiękniejszych zamków w Polsce. Znajduje się na Górze Janowskiego w środkowej części Wyżyny. Majestatycznym ruinom malowniczości dodają fantazyjne formy skalne, z wykorzystaniem których postawiono mury budowli;

 • cmentarz wojenny w Kotowicach

 • Kuesta Jurajska – naturalny próg skalny ok. 70 m. ponad dno doliny Warty

 • ruiny XVIII-wiecznego kościoła – Żarki

 • Kirkut w Żarkach – cmentarz żydowski

 • Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin

 • przerwa kawowo-obiadowa – wykorzystywane i płatne we własnym zakresie;

 • Pustynia Siedlecka – pozostałość dna morskiego z okresu górnej Jury

 • Pieczonki w Zrębicach – obfity lokalny posiłek, biesiada na zakończenie wycieczki

 • powrót ok. Godz. 21:00/21:30

 • zastrzegamy sobie możliwość korekty programu wycieczki

Koszt biletów do zwiedzanych obiektów 45,0zł – płatne w autokarze


Zapisy i wpłaty
120zł
proszę zgłaszać do kol. Bożeny Podlejskiej
(
tel. 665 313 181
)
lub w biurze CzZ
P,
lub na konto w banku, Częstochowski Związek Pszczelarski BNP PARIBAS
Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001

w terminie do 14.06.2023r.,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 OBCHODY VI ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ2023.06.09

VI ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ NA JASNEJ GÓRZE

Bardzo serdecznie dziękujemy za tę niezłą garść wiedzy, którą zechciała się pani profesor z nami podzielić. Poznaliśmy tyle nowości o których nie wiedzieliśmy co spowoduje że tam z tyłu głowy coś się uruchomi i zaczniemy naprawdę bardziej myśleć w opiece nad naszymi pszczołami. To co usłyszeliśmy wymaga na pewno większego przetrawienia, spokojniejszego pewnością będziemy sięgać zachęceni wykładem do książki.

PROGRAM
19 maja 2023 piątek
 • godz 21:00 Apel Jasnogórski – ks. Jacek Michalewski – transmisja TV TRWAM

20 maja 2023 sobota:

 • godz 13:30 Msza św – Kaplica Cudownego Obrazu – Jasna Góra o. Jan Poteralski – transmisja TV TRWAM

 • godz 14:40 rozpoczęcie, wystąpienia gości – Aula Różańcowa na Jasnej Górze – prowadzący Andrzej Adamczyk Prezes CzZP

 • godz 14:50 Konferencja pt „Odporność pszczół w kontekście zmian antropogenicznych i klimatycznych” - dr hab. Aneta Strachecka, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Wydział Biologii Środowiskowej Katedra Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej

 • godz 16:00 posiłek

 • godz 16:20 ciąg dalszy konferencji

 • godz 18:00 planowane zakończenie


Możliwość nabycia książki autorstwa Anety Stracheckiej i Martyny Walerowicz „Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej”

Absolutna nowość na rynku wydawniczym – piękne opracowanie, bogactwo wiedzy o pszczołach.

Zapisy, e-mail: biuro@czzp.pl. Prosimy zgłosić chęć nabycia książki: cena książki 79zł

Wpisowe 20 zł od uczestnika. Wpłaty: Częstochowski Związek Pszczelarski BNP PARIBAS Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001

ZAPRASZAMY!

 Sprzęt pszczelarski, leki przeciw warrozie, matki lub odkłady pszczele ujęte w zakończonych właśnie projektach.2023.04.25


Składanie projektów - efekt żmudnej pracy biur pszczelarskich - zakończone.


Teraz czas na realizację i zbieranie dokumentów niezbędnych do rozliczenia i wnioskowania o częściowy zwrot zainwestowanej przez pszczelarzy kwoty.

Więcej informacji na stronie ARiMR.

https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023

 Wycieczka 2023 - propozycja2023.04.14

Otrzymaliśmy
zaktualizowaną o pieczonki propozycję wycieczki 1 dniowej na Jurę: termin 1 lipca 2023

 • wyjazd o godz. 08:45
 • ➢ Ogrodzieniec - Zamek Ogrodzieniec
 • ➢ cmentarz wojenny w Kotowicach
 • ➢ Kuesta Jurajska – naturalny próg skalny ok. 70 m. ponad dno doliny Warty
 • ➢ ruiny XVIII-wiecznego kościoła – Żarki
 • ➢ Kirkut w Żarkach – cmentarz żydowski
 • ➢ Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin
 • ✓ przerwa kawowo-obiadowa – płatne we własnym zakresie;
 • ➢ Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie Żarki
 • ➢ Pustynia Siedlecka – pozostałość dna morskiego z okresu górnej Jury
 • ➢ Pieczonki w Zrębicach – na zakończenie wycieczki
 • powrót ok. godz. 21:00/21:30

Tutaj szczegóły: pdf ico

 Wielkanoc 20232023.04.04

Zarzad CzZP składa wszystkim Życzenia Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby święta wielkanocne
przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

 Ruszyły dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich2023.04.01

Pod załączonym linkiem jest potrzebna informacja do złożenia wniosku o dotację do przezimowanych rodzin pszczelich. Na końcu tej informacji są druki wniosków o przyznanie tej dotacji. Na to działanie Rząd Polski przeznaczył 60 mln zł. I to na pewno nie jest Prima Aprilis. https://www.gov.pl/.../nabor-2023-pomoc-dla-pszczelarzy...

 Projekty pszczelarskie w ramach PS WPR2023.03.23

 Walne Zebranie Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego -19 marca 2023 r.2023.03.23

Walne Zebranie Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego odbyło się 19 marca 2023 r. z udziałem Prezesa Koła Pszczelarzy w Kłobucku, kol. Krzysztofa Jezierskiego.
Wysłuchaliśmy sprawozdania Zarządu CzZP przedstawionego przez Prezesa kol. Andrzeja Adamczyka i Komisji Rewizyjnej CzZP kol. Czesława Janusa. Sprawozdania i Plan Działania na 2023 r. zostały przyjęte. Obradom przewodniczył kol. Olgierd Piotrowski.
Zebranie odbyło się w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze.
Spotkanie
poprzedziła Msza święta w kościele p. w. Maryi Panny Zwycięskiej.

 Leki dla pszczół na 2023 r.2023.03.17

Przedstawiamy proponowane ceny na leki dla pszczół na 2023 r.

 Wzrost stawki do przezimowanych rodzin pszczelich w 2023 roku2023.02.16

To co było zapowiadane staje się faktem. 14 lutego Rząd RP podjął stosowne rozporządzenie. "Rząd podniesie stawkę pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich z 20 zł do 50 zł. Środki na to wsparcie zwiększą się jednocześnie z 35,5 mln zł do 60 mln zł."https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-rady-ministrow3...

 Pomoc dla pszczelarzy do opiniowania2023.02.10

Pod poniższym linkiem znajduje się projekt przyznawania pomocy dla pszczelarzy. Zachęcamy do zgłaszania opinii, kierując je do nas pod adres kpcz@interia.pl. Zbierzemy wszystkie i przekażemy do MRiRW. Termin przekazania - pilny! https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe-w-zakresie-przyznawania-wyplaty-i-warunkow-zwrotu-pomocy-dla-interwencji-w-sektorze-pszczelarskim-w-ramach-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-20232027-w-trakcie-opiniowania

 Wyrazy współczucia2023.01.31

Serdeczne wyrazy współczucia dla naszych kolegów: dla Kazimierza Szymichowskiego - z powodu śmierci teściowej, dla Czesława Janusa - z powodu śmierci brata. Zapewniamy o szczególnej pamięci Zarząd CzZP

 Sprzęt pszczelarski do refundacji przez ARiMR w 2023 roku.2023.01.29

W 2023 roku planuje się refundację do 60 % kosztów netto zakupu niżej wymienionego, nowego sprzętu przeznaczonego na potrzeby gospodarki pasiecznej: 1) miodarki, 2) odstojniki, 3) dekrystalizatory, 4) stoły do odsklepiania plastrów, 5) suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, 6) topiarki do wosku, 7) urządzenia do kremowania miodu, 8) refraktometry, 9) wózki ręczne do transportu uli, 10) wialnie do pyłku, 11) ule lub ich elementy, 12) kraty odgrodowe lub inne izolatory ramkowe, 13) urządzenia do omiatania pszczół, 14) poławiacze pyłku, 15) sprzęt do pozyskiwania pierzgi, 16) wagi pasieczne, 17) pakietów ramek ulowych (jeden pakiet to 100 ramek ulowych dowolnego typu) 18) kamery cyfrowe (wartość refundacji do 300zł za kamerę)

 Składki 20232023.01.25

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Pszczelarze, uprzejmie informujemy, że w myśl Uchwały nr 16/2022 Zarządu Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego z dnia 16.12.2022 składki członkowskie w 2023 roku pozostają takie same jak w roku ubiegłym.

 Numer EP2023.01.20

Wielekroć już o tym mówiliśmy ale chcemy jeszcze wyraźnie wyartykułować. Od tego roku 2023, wszyscy pszczelarze, którzy planują uczestniczyć w projektach wsparcia pszczelarstwa, powinni złożyć wniosek do właściwego biura ARiMR (w przypadku Częstochowy i powiatu częstochowskiego jest to: Biuro Terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Tkacka 5, 42-202 Częstochowa tel._34 360 22 11) o nadanie nr EP (ewidencja producentów). Jest to niezbędne z dwóch powodów: 1) możliwość wnioskowania o dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich ( w tym roku prawdopodobnie będzie 50zł do rodziny pszczelej) 2) możliwość uczestniczenia w zakupach sprzętu pszczelarskiego, pszczół, leków i wszystkich pozostałych projektów z dotacją ARiMR. Bardzo prosimy aby nadany nr EP podać do wiadomości Związku. Dotychczas wiadomo, że na początku stycznia 2023 (bodaj 4.01.2023) Rząd Polski przyjął projekt ustawy określającej zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce i o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. W tej ustawie zawarte są także sprawy pszczelarskie. W miarę pozyskiwania szczegółowych informacji w tej sprawie będziemy informować.

 Kalendarz2023.01.03

Na wszystkich naszych członków, do których jeszcze nie dotarł (np. podczas wigilijnego spotkania lub w inny sposób) czeka w biurze kalendarz na 2023 rok. Wszystkim, nie tylko pszczelarzom, życzymy roku dobrego jak miód.

 Opłatek2022.12.18

Opłatek

 Święty Mikołaj zawitał do dzieci z MOPS w Czestochowie2022.12.06

Św. Mikołaj ze słodkim miodem zawitał do Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 😄 Wysłuchaliśmy kolędy, dzieci były zachwycone i Św. Mikołaj również, ma się rozumieć!
Do zobaczenia w przyszłym roku!

 Kończymy projekt Śląskie Lokalnie2022.11.22

W listopadzie podsumowujemy realizację grantu w ramach Projektu Śląskie Lokalnie.
Temat brzmiał: "Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych w akcji przedstawiania roli pszczół w ekosystemie, ich znaczeniu dla zdrowia człowieka oraz inicjowania działań na rzecz bioróżnorodności wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych". W ramach otrzymanego grantu z
zakupiliśmy laptop, projektor, ekran, program komputerowy dla potrzeb biura oraz opracowaliśmy prezentację pszczelarską wpisującą się w temat projektu. W ramach promocji tego projektu przeprowadziliśmy 5 prezentacji pszczelarskich dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, dla osób dorosłych w jednym z Domów Pomocy Społecznej oraz dla osób niepełnosprawnych będących pod opieką jednej z pięknych częstochowskich fundacji. Więcej informacji i zdjęć zobaczyć można na naszym Fanpage na Facebooku: Post na Facebooku Mamy nadzieję, że działanie nasze w tym zakresie było radością i zbudowaniem odbiorców, oraz że wyda stosowne plony.

 Wsparcie pszczelarstwa 2023 - bieżące informacje2022.11.09

Publikujemy bieżące informacje otrzymane od ARiMR na temat wsparcia pszczelarstwa od roku 2023 Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej jest pod tym linkiem - sprawy pszczelarskie strony 364 - 387. https://www.gov.pl/web/wprpo2020/skrocona-wersja-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027-skrocona-wersja-11 Jeśli nie jest aktywny należy skopiować go i wkleić w wyszukiwarce google.

 Św. Mikołaj miodem słodzony.2022.11.03

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Pszczelarze
Podobnie jak w roku ubiegłym, z okazji dnia św. Mikołaja 2022r. planujemy obdarować miodem grupę dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czyli taka akcja: „Św. Mikołaj słodzony miodem” W jednym z ośrodków otaczających opieką dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową jest 25 dzieci i tyleż specjalistów z różnych branż: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, psycholodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy. Chcielibyśmy każdej osobie ofiarować słoiczek miodu Potrzeba więc 50 słoików miodu. Chcemy w ten sposób okazać drobne wyrazy solidarności i wsparcia dla dzieła pomocy dzieciom i ich rodzinom będących w niełatwej sytuacji życiowej. Członkowie Zarządu już zadeklarowali wsparcie w postaci miodu. Zwracamy się także do naszych koleżanek i kolegów pszczelarzy aby zechcieli podzielić się tegorocznymi zbiorami miodu i przekazać na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w tę akcję prosimy aby miody oklejone własną etykietą dostarczyć do biura Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego ul. Garibaldiego 11/13 w Częstochowie w środy godz. 11:00 – 14:00 (lub w innym dogodnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym tel. 606 224 902) do końca listopada 2022. Z góry serdecznie dziękujemy.

 Wspominamy naszych zmarłych pszczelarzy2022.10.27

Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny. Pamiętamy z wdzięcznością o naszych zmarłych pszczelarzach. Pamiętamy także o tych, których dokładnych dat śmierci nie znamy. Golc Henryk zmarł 13.04.2016 Derda Czesław zmarł 13.04.2017 Rakowski Marek zmarł 2017 r. Hutny Emilian zmarł 19.08.2018, Zginął śmiercią tragiczną na drodze S8 wracając z rajdu ponarskiego, Lat 59 Mieczysław Lejman zmarł 06.03.2019 Lat 87 Maciej Ornicz zmarł 05-04.2019 Lat 85 Jan Chrabański zmarł Listopad 2019 Zofia Smela zmarła marzec 2020, zmarła w wieku 85 lat Stefan Chojnacki zmarł 29.08.2020 w wieku 88 lat Teodor Gawron zmarł Październik 2020, w wieku 93 lat Ryszard Motyl zmarł 05.marca 2021 w wieku 74 Andrzej Owczarek zmarł 01.08.2021 w wieku 65 lat Zdzisław Kuliński zmarł 29.11.2021 Turski Bonifacy zmarł 18.04.2022 Jerzy Kowalski zmarł 02.06.2022 ok. 13:30 Żyją w naszej wdzięcznej pamięci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

 Rozliczenie dotacji KOWR dla pszczelarzy naszego Związku za 2022 rok2022.10.21

Środki z dotacji KOWR dla pszczelarzy naszego Związku za 2022 rok są do odbioru w uzgodnionym terminie w biurze lub przelewem na rachunek bankowy.

 Wsparcie pszczelarstwa w Polsce - założenia funkcjonowania programu w 2023 roku2022.10.04

Przekazujemy aktualny stan wiedzy na temat wsparcia pszczelarstwa w Polsce i zapowiedzi założeń funkcjonowania tego programu w 2023 roku. W miarę pozyskiwania nowych informacji będziemy informować. Póki co każdy pszczelarz powinien na spokojnie nabyć numer EP, czyli złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nadanie numeru w ewidencji producentów. W razie jakichkolwiek problemów w tym zakresie służymy pomocą. W załączniku pismo z Departamentu Rynków Rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Pszczelarskie sprawy2022.09.26

Prosimy koleżanki i kolegów pszczelarzy o nadsyłanie ciekawych ale własnych zdjęć o tematyce pszczelarskiej, np. widoku swojej pasieki, pracy pszczół itd, tak żebyśmy mogli je prezentować na naszych stronach w Internecie.
Proszę wykorzystywać do tego celu adres e-mail kpcz@interia.pl

 XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza2022.09.08

W dniach 3-4 września 2022 promowaliśmy pszczelarstwo i naszą organizację na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej. Gościliśmy min Wicepremiera i Ministar Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

 Wycieczka do Pieskowej Skały i Ojcowskiego Parku Narodowego2022.08.06

W sobotę 6 sierpnia byliśmy na wspaniałej wycieczce w rejon Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiedzaliśmy Pieskową Skałę, Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego, Grotę Łokietka, Bramę Krakowską. Na zakończenie był piknik w Gościńcu Jurajskim w Podlesicach. Post na Facebooku.

 Jakość wosku pszczelego według badań z 2022 roku2022.08.01

Pod poniższym linkiem całość raportu z badań. Warto się zapoznać. https://www.honeylab.pl/doc/raport.pdf

 Projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2021/2022, zakończone.2022.07.28

Projekty w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2021/2022, zakończone. Częstochowski Związek Pszczelarski złożył wnioski o refundację n/w projektów: 1. Szkolenie 2. Zakup sprzętu pszczelarskiego 3. Zakup leków do zwalczania warrozy 4. Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej 5. Zakup pszczół 6. Analizy jakości miodu Teraz - można kolokwialnie powiedzieć - kamyczek w ogródku KOWR-u. :)

 Zapraszamy na wycieczkę do Ojcowa2022.07.11

W tym roku planujemy wspólny wyjazd do Ojcowskiego Parku Narodowego. Termin wycieczki - 6 sierpnia 2022 r. (sobota) Zapisy i wpłaty zgłaszamy do kol. Bożeny Podlejskiej w terminie do 20.07.2022 r. tel. : 665 313 181 Serdecznie zapraszamy do udziału!

 Nagrodzone prace w konkursie pszczoła w mieście2022.07.01

Nagrodzone prace plastyczne dzieci w konkursie "Pszczoła w mieście" - 2022 Cieszy nas rozwój świadomości na temat roli pszczół i innych owadów zapylających w przyrodzie.

 Konferencja pszczelarska w ODR Mikołów2022.06.14

26.06.2022 godz 10:00 w ODR Mikołów odbędzie się konferencja pszczelarska: "Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej..."

 Badanie miodu 20222022.06.08

Wszyscy zainteresowani badaniem miodu w ramach projektu KOWR-owskiego
proszeni są o ustalanie szczegółów z kol. Sławkiem Najgebauerem, tel. 792 016 673

 Śląskie Lokalnie - pracujemy nad projektem2022.06.07

Duże zainteresowanie tematyką pszczelarską w społeczeństwie skłoniło nas do przystąpienia do projektu. Temat nowego zadania: Wykorzystanie nowoczesnych środków audiowizualnych w akcji przedstawiania roli pszczół w ekosystemie, ich znaczeniu dla zdrowia człowieka oraz inicjowania działań na rzecz bioróżnorodności wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i dorosłych. wideo promocyjne A więc mamy nowe wyzwanie! https://youtube.com/watch?v=EGgAbWFz37w&feature=share href

 Zmarł Jerzy Kowalski2022.06.03

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 02.06.2022 zmarł Jerzy Kowalski, miał 72 lata. Był aktywny do końca. Żałujemy, że choroba tak szybko go zmogła. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 7.06.2022 o godz. 14:30 w kościele pw. Zesłania Ducha Św. przy ul. Gajowej 2/6 w Częstochowie, po czym nastąpi odprowadzenie urny z prochami zmarłego na cmentarz Raków. Współczuciem i modlitwą obejmujemy żonę, córki oraz wszystkich bliskich Jerzego.

 Zapraszamy na obchody V ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ2022.05.10

Uprzejmie zapraszamy na obchody V ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ. Program: 19 maja 2022 - godz. 21:00 - Apel Jasnogórski w przeddzień ŚWIATOWEGO DNIA PSZCZÓŁ- Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja TV TRWAM)
Post na Facebooku . 20 maja 2022 - godz. 13:30 - Msza św. - Ojciec Jan Poteralski - Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja TV TRWAM)
20 maja 2022 - godz. 14:30 - wykład "Pszczoły na Ukrainie" - Aula Różańcowa na Jasnej Górze Będziemy wdzięczni za zgłoszenie swojego udziału na adres: kpcz@interia.pl

 Dzień Ziemi 22.04.20222022.04.25

Z okazji Dnia Ziemi propagowaliśmy pszczoły i postawy proekologiczne

 Zmarł Bonifacy Turski2022.04.19

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2022 r w wieku 85 lat zmarł śp. Bonifacy Turski. Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 (czwartek) godz. 11:00 na Cmentarzu św. Józefa na Rakowie, ul. Palmowa 22. Żonie, córce, wnuczkom, siostrze i braciom z rodzinami oraz wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. Odszedł zasłużony, długoletni pszczelarz, bardzo pogodny i życzliwy człowiek. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

 Zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie przezimowanych rodzin pszczelich2022.04.14

Wszystkich, którzy za pośrednictwem naszego Związku wnioskowali o zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie przezimowanych rodzin pszczelich, potrzebne do złożenia wniosku do ARiMR o dopłatę, informujemy, że będą one do odbioru w biurze Związku począwszy od środy 20 kwietnia 2022 w godzinach pracy biura.

 Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!2022.04.14

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku obchodzimy w szczególnej solidarności z Narodem Ukraińskim i ufamy, że tak jak teraz doświadcza cierpień, tak też nadejdzie (oby jak najszybciej) dzień zwycięstwa.

 Od 1 kwietnia 2022 ruszył nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja br.Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie stanu przezimowanych rodzin pszczelich do biura Związku.2022.04.01

W tym roku trochę inne zasady występowania z wnioskiem do ARiMR. Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie stanu przezimowanych rodzin pszczelich do biura Związku. Załatwimy zaświadczenia od Powiatowego Lekarza Weterynarii i jak będą do odbioru w biurze Związku damy znać na stronie internetowej. Z zaświadczeniami od PLW można udać się do ARiMR Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od dziś czyli od 1 kwietnia 2022 r nabór wniosków o pomoc finansową dla pszczelarzy. Nabór potrwa do 31 maja 2022 r. Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej, przy stawce dotacji wynoszącej 20 zł na rodzinę pszczelą na rok, jednak nie więcej niż 35,5 mln zł dla wszystkich polskich pszczelarzy, którzy złożą wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje są pod poniższym linkiem. Będziemy o tym mówić podczas Walnego Zebrania. https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 Walne Zebranie Związku2022.03.16

Zgodnie z Uchwałą nr 6/2022 Zarządu Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego z dnia 04.03.2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania, zapraszamy naszych członków na Walne Zebranie Związku, które odbędzie się dnia 03 kwietnia 2022 roku. Do wszystkich zostały wysłane zaproszenia zawierające wszystkie szczegóły. Gdyby jednak do kogoś przesyłka nie dotarła, prosimy o zgłoszenie tego faktu do biura Związku. (telefonicznie lub e-mailem) Prosimy o zabranie maseczek.

 Zmarła Teresa Magnuska2022.03.10

Dnia 07 marca, w wieku 92 lat zmarła Teresa Magnuska, żona naszego kolegi pszczelarza Henryka Magnuskiego. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Kule w sobotę 12 marca 2022 o godz.13:00 Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! Panu Henrykowi i najbliższej rodzinie zmarłej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 Zakupy sprzętu pszczelarskiego w 2022 roku2022.03.07

Od środy 16 marca 2022 będziemy podpisywać z pszczelarzami, którzy zgłosili takie zamiary, umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego w 2022 roku. Działanie w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" W skrócie projekty KOWR. Dla usprawnienia tych czynności prosimy awizować swoje przybycie do biura. Z realizacją zakupu można ruszyć po dacie podpisania umowy ze Związkiem.

 Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich 2022.2022.03.07

Pod tym linkiem są szczegóły dotyczące dopłat do przezimowanych rodzin pszczelich w roku 2022. Będziemy o tym mówić podczas szkolenia i Walnego Zebrania. https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

 Szkolenie ARiMR dla pszczelarzy w trybie online2022.03.01

Śląski Oddział Regionalny ARiMR organizuje spotkanie informacyjne dla pszczelarzy dotyczące możliwości pozyskiwania wybranych form wsparcia udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniu 03.03.2022r. o godz. 11:00 podczas którego omówimy: Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podanie adresu email ze wskazaniem powiatu z którego Państwo pochodzą celem otrzymania zaproszenia z linkiem do udziału w spotkaniu. Powyższe informacje proszę przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail do dnia 28.02.2022r. aneta.kolodziejska@arimr.gov.pl pawel.glinski@arimr.gov.pl Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068910459429

 Szkolenie w ramach KOWR-u, ustalony termin na 02 kwietnia 20222022.02.02

W ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" planujemy szkolenie pod tytułem: "Gospodarka pasieczna w kontekście aktualnej wiedzy na temat pszczół i środowiska"Szkolenie odbędzie się 02. kwietnia 2022 (sobota) w godz. 9:00 -16:00 Miejsce: Sala Konferencyjna w Starostwie Powiatowym w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, W części teoretycznej wykładowcą będzie dr Paweł Migdał, Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt. Pan dr Paweł Migdał przeprowadził setki konferencji i wykładów dla pszczelarzy na terenie całej Polski i Europy. W części praktycznej, na pasiece omawiana będzie praktyczna diagnoza stanu rodziny pszczelej oraz praktyczne sposoby wychowu matek pszczelich. Część praktyczna w późniejszym terminie. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tym szkoleniu telefonicznie lub droga mailową. Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu krajowego i Unii Europejskiej. Szkolenie jest refundowane w kwocie netto; uczestnicy ponoszą koszty VAT.

 Potencjalne wsparcie pszczelarstwa z ARiMR2022.01.24

Częstochowski Związek Pszczelarski uprzejmie informuje, że planowane jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie możliwości udziału pszczelarzy w programie ukierunkowanym na wsparcie producentów produktów pszczelich i pszczelarzy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie zostanie przeprowadzone w trybie on-line przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Częstochowie. Każdy może skorzystać. Wymagany jest do tego tylko komputer i adres e-mail. Szkolenie planowane jest na luty 2022. Szczegóły będą publikowane na naszej stronie internetowej www.czzp.pl oraz na facebooku na stronie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. https://www.facebook.com/profile.php?id=100068910459429 Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na wsparcie pszczelarstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy do śledzenia podanych stron i już teraz kierowaniem ewentualnych pytań związanych z tą problematyką na nasz adres mailowy kpcz@interia.pl Wcześniej zadane pytania pozwolą lepiej ukierunkować tematykę szkolenia. Będzie także mowa o dopłatach do rodzin pszczelich przewidzianych na ten rok. Częstochowa, 24.01.2022

 Msza św. za zmarłego Teodora Gawrona2022.01.03

W dniu 12 stycznia (środa) 2022 roku o godz. 17:30 w kościele św. Otylii w Rędzinach, ul. Wolności 117, 42-242 Rędziny, będzie odprawiona Msza św. w intencji naszego kolegi pszczelarza śp. Teodora Gawrona, zamówiona przez naszą organizację pszczelarską. Zapraszamy

 Święta Bożego Narodzenia 20212021.12.17

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22 i 29 grudnia 2021 biuro będzie nieczynne. Prosimy o kontakty na e-mail kpcz@interia.pl lub telefonicznie 606 224 902.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2022 Roku

 Św. Mikołaj miodem słodzony przynosi radość2021.12.07

Dzisiaj, 7.12.2021 odwiedziliśmy

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie

Post na Facebooku: MIKOŁAJKI SŁODKIE JAK MIÓD' 2021 Św. Mikołaj połączył siły ze św. Ambrożym (patronem pszczelarzy) oraz skorzystał z życzliwości i chęci pomocy pszczelarek i pszczelarzy z Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego, którzy ofiarowali miody, owoce pracy pszczelego roju. A nasz kolega Kazimierz Szymichowski starał się nawet upodobnić do św. Mikołaja. Życzymy sukcesów i wytrwałości tej cennej placówce, całej jej społeczności, której mały fragment mogliśmy zobaczyć. Mamy nadzieję na dalsze spotkania. Wszystkim koleżankom i kolegom serdecznie dziękujemy za ofiarowane miody na ten cel.

 Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę z okazji wspomnienia patrona pszczelarzy św. Ambrożego2021.11.20

Już 6-7 grudnia 2021 r. odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę połączona z XXVI Krajową Konferencją Pszczelarską.
Organizatorami są: Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Polski Związek Pszczelarski, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szczegóły na stronach: Pamiętajmy o zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.

 Akcja św. Mikołaj słodzony miodem2021.11.07

Częstochowa, 07.11.2021. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Pszczelarze Z okazji dnia św. Mikołaja 2021r. planujemy obdarować miodem grupę dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Czyli taka akcja: „Św. Mikołaj słodzony miodem” W jednym z ośrodków otaczających opieką dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową jest 25 dzieci i tyleż specjalistów z różnych branż: lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, psycholodzy, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.
Chcielibyśmy każdej osobie ofiarować słoik miodu (ok 1kg). Potrzeba więc 50 słoików miodu. Chcemy w ten sposób okazać drobne wyrazy solidarności i wsparcia dla dzieła pomocy dzieciom i ich rodzinom będących w niełatwej sytuacji życiowej. Członkowie Zarządu już zadeklarowali wsparcie w postaci miodu. Zwracamy się także do naszych koleżanek i kolegów pszczelarzy aby zechcieli podzielić się tegorocznymi zbiorami miodu i przekazać na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w tę akcję prosimy aby miody oklejone własną etykietą dostarczyć do biura Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego ul. Garibaldiego 11/13 w Częstochowie w środy godz. 11:00 – 14:00 (lub w innym dogodnym terminie po uzgodnieniu telefonicznym tel. 606 224 902) do końca listopada 2021. Z góry serdecznie dziękujemy.
logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117


seled4@interia.pl