Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2

Z ostatniej chwili


Nowy oddział CzZP w Kłobucku

Decyzją Zarządu CzZP utworzony został nowy Oddział naszej organizacji w Kłobucku. Prezesem Oddziału został kol. Krzysztof Jezierski.


DSC3a.JPG

Siedziba naszego Związku

Częstochowski Związek Pszczelarski

ul. Garibaldiego 11/13

Częstochowa 42-200

Prezes Związku: Andrzej Adamczyk


Deklaracja_czlonkowska.html ico Deklaracja_czlonkowska.doc ico Deklaracja_czlonkowska.pdf ico

Biuro Związku czynne w każdą środę w godz. 11:00-14:00, telefon 519 891 661

czynny: wtorek,środa,czwartek w godz. 11:00-14:00,

mail 1:biuro@czzp.pl mail 2: kpcz@interia.pl

BNP PARIBAS, Nr konta: 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001

Regon: 38895576400000

NIP: 9492248117

O nas

Częstochowski Związek Pszczelarski, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 maja 2021 roku, jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją pszczelarzy, wspierającą rozwój pszczelarstwa w regionie częstochowskim i w kraju oraz aktywnie działającą na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających a także na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem Związku jest:
 1. służenie społeczeństwu i ochronie środowiska przyrodniczego;
 2. rozwijanie świadomości i stymulowanie postaw poznawczych w zakresie roli pszczół i owadów zapylających;
 3. dowartościowanie i wyróżnienie profesji pszczelarza-bartnika oraz wszechstronne wspieranie ich pracy;
 4. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pszczelarzy;
 5. integrowanie Członków Związku.
Zadania Związku:
 1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej na rzecz pszczelarstwa i środowiska naturalnego;
 2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju pszczelarstwa i ochrony innych zapylaczy;
 3. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy pszczelarzy;
 4. popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich;
 5. kontynuowanie najlepszych tradycji pszczelarskich regionu częstochowskiego;
 6. propagowanie pszczelarskiej etyki zawodowej;
 7. podejmowanie działań edukacyjnych, aktywizacja dzieci, młodzieży, seniorów i innych zainteresowanych poza systemem oświaty w zakresie pszczelarstwa i poszanowania środowiska naturalnego;
 8. upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarki pasiecznej;
 9. reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej w zakresie ekonomicznych i społecznych interesów pszczelarzy;
 10. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju i propagowania pszczelarstwa oraz podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 11. prowadzenie systemu nagród, odznaczeń, wyróżnień honorowych dla swoich członków a także osób fizycznych lub prawnych z zewnątrz. Wzory, rodzaje, zasady i tryb ich przyznawania ustala zarząd Związku.
Ślady działalności pszczelarskiej w regionie częstochowskim można znaleźć już w okresie międzywojennym. Natomiast najnowsze, znane nam źródła historyczne wskazują na 14 grudnia 1956 roku jako początek formalnej działalności struktur organizacyjnych. Wtedy bowiem odbyło się zebranie założycielskie Koła Miejscowego w Częstochowie. Koło liczyło wówczas 14 członków. Prezesem został Tadeusz Wiewiórkowski a skarbnikiem Jan Pyrkosz. Od tego czasu przez częstochowskie struktury pszczelarskie przewinęło się dużo ludzi, którzy poświęcili wiele swoich umiejętności i czasu pro publico bono. Ta pszczelarska pasja i sprawy troski o środowisko naturalne znajduje ciągle nowych ludzi i trwa do dziś. Częstochowski Związek Pszczelarski zrzesza pszczelarzy z terenu Częstochowy, powiatu częstochowskiego i innych regionów kraju, którzy posiadają prawie 2900 rodzin pszczelich. W praktyce oznacza to, że w ciągu roku dostarczają społeczeństwu lokalnemu i krajowemu:
 • około 35 ton miodu – smakowitego i pełnego prozdrowotnych wartości,
 • znaczne ilości pyłku pszczelego i pierzgi – będących prawdziwą bombą witaminową i źródłem naturalnego białka,
 • znaczne ilości propolisu – mającego doskonałe, bakteriobójcze i lecznicze właściwości,
 • potencjalnie i realnie mleczko pszczele i jad pszczeli – doskonałe produkty apiterapeutyczne,
 • a ponadto ogromne mnóstwo pożytecznych owadów, których funkcje zapylania roślin przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki narodowej i całego ekosystemu.
Można z całą pewnością stwierdzić, że produkcja miodu to tylko niewielka część ogromnej pracy pszczół, natomiast jej istotna funkcja, to zapylanie roślin a przez to niezmiernie ważne ogniwo w łańcuchu ekosystemu, w którym przecież żyje człowiek. Ponieważ jednak pszczoła we współczesnym środowisku nie poradzi sobie bez pszczelarza, stąd tak ważna jest działalność pszczelarzy w tym także tych zrzeszonych w Częstochowskim Związku Pszczelarskim. Zarząd Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego

DSC5a.JPG

Władze Związku

Zarząd realizuje plan pracy Związku zatwierdzony na corocznym Zebraniu Związku. Każdy z członków Zarządu ma określony obszar zadań oraz przyczynia się do pomyślnej realizacji całego Planu.

barc02.gif

Imprezy i spotkania

 1. Co roku latem odbywa się wycieczka szlakiem historii i ciekawych miejsc związanych z polskim pszczelarstwem. Informacje i zapisy w biurze Związku.
 2. Raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca w siedzibie Związku o godz. 17.00 odbywać się mają spotkania klubu dyskusyjnego Bartnik Częstochowski
 3. Co roku w sezonie zimowym odbywać się ma uroczyste zebranie całego Związku
 4. Co roku w dniu Św. Ambrożego odbywa sie pielgrzymka na Jasną Górę oraz imprezy towarzyszące
program pracy Związku
logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117


seled4@interia.pl