Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2
Jan Pyrkosz
Biografia Jana Pyrkosza2021.06.20

Kol. Jan Pyrkosz (ur.1906 zm. 15.12.1985 w Częstochowie) działacz pszczelarski już w okresie międzywojennym, gdyż w Częstochowie już w 1927r działało stowarzyszenie pszczelarskie [1], do chwili wybuchu II wojny światowej [2].
W czasie wojny członek ruchu oporu, działał również na rzecz pszczelarzy starając się o przydział reglamentowanego cukru (zanieczyszczanego trocinami) na podkarmianie pszczół.
Po wojnie gromadził wokół siebie pszczelarzy gdy Związek został włączony do Organizacji Kółek Rolniczych. W swej działalności
pomagał mu fakt prowadzenia sklepu z produktami pszczelimi i sprzętem pasiecznym, prowadził też własną pasiekę.
W 1956r po rewindykacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zostaje wybrany na prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Częstochowie, był też pierwszym prezesem powołanego w dniu 01.07.1975r w Częstochowie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy.
W 1966 r. brał udział w uroczystościach związanych z 60-tą rocznicą śmierci ks.dr Jana Dzierżona, wówczas postanowił uhonorować jego postać medalem.
Z jego inicjatywy i pomysłu został opracowany medal [5]. Pierwsze egzemplarze wykonane zostały z przyniesionego przez pszczelarzy Koła w Częstochowie kolorowego złomu(metale kolorowe były reglamentowane).
W latach 70-tych Wojewódzkie Związki Pszczelarzy(w Katowicach [3], Piotrkowie Trybunalskim [4] i innych) zamawiały u pana Pyrkosza medale, które potem wręczano działaczom związkowym.
W latach 80-tych (dokładna data do ustalenia w PZP) Polski Związek Pszczelarski w Warszawie podjął uchwałę Zarządu, że medal ten będzie
najwyższym odznaczeniem dla wyróżniających się działaczy Pszczelarskich w Polsce. Idea medalu ks.dr Jana Dzierżona jest do dziś aktualna, choć
jego pierwowzór został zmieniony.
Kolega Jan Pyrkosz był aktywnym działaczem związkowym do ostatnich swoich dni. Jego lokal handlowy był miejscem, w którym działały lokalne władze Koła w Częstochowie. Nie pozostawił potomka, który przejąłby po nim hobby jako pszczelarz i działacz związkowy. Przypisy i załączniki
1) "Pszczelarstwo Polskie" nr 2-1927r-str.50
2) "Pasieka" nr 4-1938r-str.62
3) Medal Pamiątkowy nadany Janowi Pyrkoszowi (24.05.1971r) przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Katowicach
4) "Pszczelarstwo i Pszczelarze Województwa Piotrkowskiego w latach 1975-2000" str.101
5) Awers i rewers opracowanego przez Jana Pyrkosza medalu ks.dr Jana Dzierżona
medal
logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
©ES