Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2
Jan Pyrkosz
Biografia Jana Pyrkosza2021.06.20
Kol. Jan Pyrkosz (ur.1906 zm. 15.12.1985 w Częstochowie) działacz pszczelarski już w okresie międzywojennym, gdyż w Częstochowie już w 1927r działało stowarzyszenie pszczelarskie [1], do chwili wybuchu II wojny światowej [2]. W czasie wojny członek ruchu oporu, działał również na rzecz pszczelarzy starając się o przydział reglamentowanego cukru (zanieczyszczanego trocinami) na podkarmianie pszczół. Po wojnie gromadził wokół siebie pszczelarzy gdy Związek został włączony do Organizacji Kółek Rolniczych. W swej działalności pomagał mu fakt prowadzenia sklepu z produktami pszczelimi i sprzętem pasiecznym, prowadził też własną pasiekę. W 1956r po rewindykacji Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach zostaje wybrany na prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Częstochowie, był też pierwszym prezesem powołanego w dniu 01.07.1975r w Częstochowie Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. W 1966 r. brał udział w uroczystościach związanych z 60-tą rocznicą śmierci ks.dr Jana Dzierżona, wówczas postanowił uhonorować jego postać medalem. Z jego inicjatywy i pomysłu został opracowany medal [5]. Pierwsze egzemplarze wykonane zostały z przyniesionego przez pszczelarzy Koła w Częstochowie kolorowego złomu(metale kolorowe były reglamentowane). W latach 70-tych Wojewódzkie Związki Pszczelarzy(w Katowicach [3], Piotrkowie Trybunalskim [4] i innych) zamawiały u pana Pyrkosza medale, które potem wręczano działaczom związkowym. W latach 80-tych (dokładna data do ustalenia w PZP) Polski Związek Pszczelarski w Warszawie podjął uchwałę Zarządu, że medal ten będzie najwyższym odznaczeniem dla wyróżniających się działaczy Pszczelarskich w Polsce. Idea medalu ks.dr Jana Dzierżona jest do dziś aktualna, choć jego pierwowzór został zmieniony. Kolega Jan Pyrkosz był aktywnym działaczem związkowym do ostatnich swoich dni. Jego lokal handlowy był miejscem, w którym działały lokalne władze Koła w Częstochowie. Nie pozostawił potomka, który przejąłby po nim hobby jako pszczelarz i działacz związkowy. Przypisy i załączniki 1) "Pszczelarstwo Polskie" nr 2-1927r-str.50 2) "Pasieka" nr 4-1938r-str.62 3) Medal Pamiątkowy nadany Janowi Pyrkoszowi (24.05.1971r) przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Katowicach 4) "Pszczelarstwo i Pszczelarze Województwa Piotrkowskiego w latach 1975-2000" str.101 5) Awers i rewers opracowanego przez Jana Pyrkosza medalu ks.dr Jana Dzierżona
medal
logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117


seled4@interia.pl