Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2
Zarys naszych dziejów2021.06.20
Częstochowskie struktury pszczelarskie istnieją już 65 lat. W 1956 r. ówczesny Wojewódzki Zarząd odradzającego się Związku Pszczelarskiego zalecił Zarządom Powiatowym zakładanie Kół terenowych. 14 grudnia 1956 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Pszczelarzy w Częstochowie, na którym wybrano prezesem kol. Tadeusza Wiewiórkowskiego a skarbnikiem kol. Jana Pyrkosza. Koło nosiło wówczas nazwę Koło Miejscowe w Częstochowie i liczyło 14 członków. Zostało ono powołane gdy nie istniał jeszcze Polski Związek Pszczelarzy. P.Z.P. powołano w Warszawie dopiero 28 kwietnia 1957 r. Można z dumą powiedzieć, że Koło nasze było współtwórcą P.Z.P., gdyż cała organizacja wojewódzka w Katowicach weszła w jego skład. W latach 60-tych nie można jednoznacznie stwierdzić kto kierował pracą Koła. Można przypuszczać, że władze Koła i Zarządu Powiatowego w Częstochowie nawzajem się przenikały. Osobą, która działała w obu strukturach był kol. Jan Pyrkosz.
Członkowie naszego Koła z najwyższymi wyróżnieniami Związku Pszczelarzy
Od 1974 r. zebrania plenarne odbywały się zgodnie ze statutem. Kolejnymi prezesami Koła byli:
  • Stanisław Gołębiowski - 1 kadencja,
  • Maciej Ornicz - 2 kadencje
  • Emilian Plaza - 2 kadencje
  • Marian Wójcik, a po jego dymisji Wiesław Szymański - 1 kadencja,
  • Eugeniusz Janeczek - 3 kadencje.
  • Józef Wachowski - 1 kadencja
  • Henryk Bacior - 2 kadencje
Obecnym Prezesem Koła jest kolega Andrzej Adamczyk który pełni funkcję od stycznia 2016 r. Oprócz prezesów trzeba wymienić kolegów, którzy pełnili określone funkcje w Zarządzie Koła i dzięki nim Koło rozwijało się dla dobra pszczelarzy i Związku. Są to koledzy: Szymon Salamon, Eugeniusz Janeczek, oraz koledzy już niestety nieżyjący: Jan Pyrkosz, Władysław Jabłoński, Henryk Pogłodziński, Wiesław Dębski, Feliks Glanc, Jerzy Smarzyński Mieczysław Lejman, Henryk Magnuski, Maciej Ornicz, Stefan Chojnacki, i wielu innych długoletnich członków, dzięki którym nasze Koło mogło obchodzić kolejne jubileusze swojego istnienia. Wśród nich są laureaci najwyższych odznaczeń pszczelarskich, wychowawcy nowych pokoleń pszczelarzy, organizatorzy cyklicznych imprez pszczelarskich w skali regionalnej i ogólnopolskiej. To dzięki nim pszczelarstwo cieszy się wysoką oceną w opinii publicznej, to oni budowali wzajemny szacunek między pszczelarzami, dobre obyczaje i tworzyli tradycje. Ich dzieło jest obecnie przez nas pielęgnowane.   Kolejną ważna datą w historii częstochowskich struktur pszczelarskich jest 12 marca 2021. W tym dniu spełniły się wcześniejsze zamiary niejako przekształcenia koła w organizację mającą własną osobowość prawną. Zawiązana grupa inicjatywna doprowadziła do zwołania i odbycia Zebrania Członków Założycieli Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego. Na zebraniu uchwalono Statut, powołano pierwszy Zarząd na 4-letnią kadencję oraz Komisję Rewizyjną Związku. Komplet dokumentów z Zebrania Członków Założycieli złożono do Sądu celem rejestracji. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu w dniu 18.05.2021 sprawy z wniosku Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego postanowił wpisać Związek do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000900634. Wszyscy członkowie koła zadeklarowali swoje uczestnictwo w działalności CzZP.

Częstochowa, listopad 2021

logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117


seled4@interia.pl