Kolory
matek

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661,
BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001
ulik
bee Częstochowski Związek Pszczelarski bee
bee queen bee2

DSC3a.JPG

Siedziba naszego Związku

Częstochowski Związek Pszczelarski

ul. Garibaldiego 11/13

Częstochowa 42-200

Prezes Związku: Andrzej Adamczyk

Oddział CzZP w Kłobucku:

Prezesem Oddziału jest kol. Krzysztof Jezierski.


Deklaracja_czlonkowska.html ico Deklaracja_czlonkowska.doc ico Deklaracja_czlonkowska.pdf ico

Biuro Związku czynne w każdą środę w godz. 11:00-14:00, telefon 519 891 661

czynny: wtorek,środa,czwartek w godz. 11:00-14:00,

mail 1:biuro@czzp.pl mail 2: kpcz@interia.pl

BNP PARIBAS, Nr konta: 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001

Regon: 38895576400000

NIP: 9492248117

O nas

Częstochowski Związek Pszczelarski, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 maja 2021 roku, jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją pszczelarzy, wspierającą rozwój pszczelarstwa w regionie częstochowskim i w kraju oraz aktywnie działającą na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających a także na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem Związku jest:
 1. służenie społeczeństwu i ochronie środowiska przyrodniczego;
 2. rozwijanie świadomości i stymulowanie postaw poznawczych w zakresie roli pszczół i owadów zapylających;
 3. dowartościowanie i wyróżnienie profesji pszczelarza-bartnika oraz wszechstronne wspieranie ich pracy;
 4. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pszczelarzy;
 5. integrowanie Członków Związku.
Zadania Związku:
 1. prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej na rzecz pszczelarstwa i środowiska naturalnego;
 2. prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju pszczelarstwa i ochrony innych zapylaczy;
 3. inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy pszczelarzy;
 4. popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich;
 5. kontynuowanie najlepszych tradycji pszczelarskich regionu częstochowskiego;
 6. propagowanie pszczelarskiej etyki zawodowej;
 7. podejmowanie działań edukacyjnych, aktywizacja dzieci, młodzieży, seniorów i innych zainteresowanych poza systemem oświaty w zakresie pszczelarstwa i poszanowania środowiska naturalnego;
 8. upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarki pasiecznej;
 9. reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej w zakresie ekonomicznych i społecznych interesów pszczelarzy;
 10. wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju i propagowania pszczelarstwa oraz podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 11. prowadzenie systemu nagród, odznaczeń, wyróżnień honorowych dla swoich członków a także osób fizycznych lub prawnych z zewnątrz. Wzory, rodzaje, zasady i tryb ich przyznawania ustala zarząd Związku.
Ślady działalności pszczelarskiej w regionie częstochowskim można znaleźć już w okresie międzywojennym. Natomiast najnowsze, znane nam źródła historyczne wskazują na 14 grudnia 1956 roku jako początek formalnej działalności struktur organizacyjnych. Wtedy bowiem odbyło się zebranie założycielskie Koła Miejscowego w Częstochowie. Koło liczyło wówczas 14 członków. Prezesem został Tadeusz Wiewiórkowski a skarbnikiem Jan Pyrkosz. Od tego czasu przez częstochowskie struktury pszczelarskie przewinęło się dużo ludzi, którzy poświęcili wiele swoich umiejętności i czasu pro publico bono. Ta pszczelarska pasja i sprawy troski o środowisko naturalne znajduje ciągle nowych ludzi i trwa do dziś. Częstochowski Związek Pszczelarski zrzesza pszczelarzy z terenu Częstochowy, powiatu częstochowskiego i innych regionów kraju, którzy posiadają prawie 2900 rodzin pszczelich. W praktyce oznacza to, że w ciągu roku dostarczają społeczeństwu lokalnemu i krajowemu:
 • około 35 ton miodu – smakowitego i pełnego prozdrowotnych wartości,
 • znaczne ilości pyłku pszczelego i pierzgi – będących prawdziwą bombą witaminową i źródłem naturalnego białka,
 • znaczne ilości propolisu – mającego doskonałe, bakteriobójcze i lecznicze właściwości,
 • potencjalnie i realnie mleczko pszczele i jad pszczeli – doskonałe produkty apiterapeutyczne,
 • a ponadto ogromne mnóstwo pożytecznych owadów, których funkcje zapylania roślin przynoszą wymierne korzyści dla gospodarki narodowej i całego ekosystemu.
Można z całą pewnością stwierdzić, że produkcja miodu to tylko niewielka część ogromnej pracy pszczół, natomiast jej istotna funkcja, to zapylanie roślin a przez to niezmiernie ważne ogniwo w łańcuchu ekosystemu, w którym przecież żyje człowiek. Ponieważ jednak pszczoła we współczesnym środowisku nie poradzi sobie bez pszczelarza, stąd tak ważna jest działalność pszczelarzy w tym także tych zrzeszonych w Częstochowskim Związku Pszczelarskim. Zarząd Częstochowskiego Związku Pszczelarskiego

DSC5a.JPG

Władze Związku

Zarząd realizuje plan pracy Związku zatwierdzony na corocznym Zebraniu Związku. Każdy z członków Zarządu ma określony obszar zadań oraz przyczynia się do pomyślnej realizacji całego Planu.

barc02.gif

Imprezy i spotkania

 1. Co roku latem odbywa się wycieczka szlakiem historii i ciekawych miejsc związanych z polskim pszczelarstwem. Informacje i zapisy w biurze Związku.
 2. Raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca w siedzibie Związku o godz. 17.00 odbywać się mają spotkania klubu dyskusyjnego Bartnik Częstochowski
 3. Co roku w sezonie zimowym odbywać się ma uroczyste zebranie całego Związku
 4. Co roku w dniu Św. Ambrożego odbywa sie pielgrzymka na Jasną Górę oraz imprezy towarzyszące
program pracy Związku
logot

Częstochowa ul. Garibaldiego 11/13, czynne w środę w godz. 11:00 - 14:00, tel. wt,śr,czw: 519 891 661, BNP PARIBAS, Nr konta 33 1600 1462 1858 0433 6000 0001 , Regon: 38895576400000 , NIP: 9492248117
©ES